Strykerkonferansen 2020

Senter for talentutvikling og Bergen kulturskole ønsker å samle lærere, pedagoger og nøkkelpersoner med høy kompetanse og stort engasjement, til et fornyet løft for strykerfeltet og morgendagens strykere.

Les mer om talentprogrammet her.

Foto: Privat