Torsdagsforedrag: Ina Hagen om Miriam Hansen

Bli med på foredraget "Heksesabbat – Myter og normbrudd i Miriam Hansen sitt kunstnerskap" med Ina Hagen!

Den myteomspunnede giftplanten Bulmeurt er sentral i verket Since You Seldom Spoke,You Were Rarely Wrong (2018-19) av Miriam Hansen. I dette foredraget vil kunstner og kritiker Ina Hagen diskutere koblingen verket har til heksekunst, Heksen som motkulturelt ikon og hennes aktualitet i samtidskunsten.

Ina Hagen (.f 1989) er en kunstner og kritiker basert i Oslo. Hun bidrar regelmessig til det nordiske nettstedet Kunstkritikk og har skrevet for en rekke ulike nett- og papirpublikasjoner for kunst, kultur og byplanlegging, samt for utstillinger og egenutgivelser. Hagen har en bachelorgrad i kunst fra Kunsthøyskolen i Oslo (2014) og er nesteleder for UKS (Unge Kunstneres Samfund), et visningssted for internasjonal samtidskunst og en landsdekkende medlemsorganisasjon for kunstnere. Hagen driver den diskursive plattformen Louise Dany sammen med kunstner Daisuke Kosugi.

Foredraget er gratis for Astrup Fearnley Museets kunstklubb-medlemmer, for ikke-medlemmer er foredraget inkludert i inngangsbilletten!
Gratis for alle under 18 år.

Les mer om talentsatsingen her.