Plattform for ung norsk kunst og kritikk

Satsingen Plattform for ung norsk kunst og kritikk, i regi av Astrup Fearnley Museet og i samarbeid med Fritt Ord, skal gi unge norske kunstnere en mulighet til kunstnerisk fordypning og å rekruttere og utvikle nye stemmer innenfor kunstkritikken. Her kan du lese om bakgrunnen for prosjektet og bli kjent med de seks trioene av kunstnere, skribenter og bidragsytere.