Torsdagsforedrag: Ingrid Halland om Johanne Hestvold

Bli med på foredraget "Om Johanne Hestvolds Beholdere og nyere kunstfilosofi" med Ingrid Halland!

I skulpturserien Seks beholdere, som vises i Sol og vår i januar har Johanne Hestvold rettet oppmerksomheten mot masseproduserte, anonyme småting av plast. I kraft av formale likheter, og til en viss grad også̊ materielle likheter, har plasttingene satt tydelige spor etter seg i Hestvolds abstrakte skulpturer, der de masseproduserte objektene forvandles til nye, monumentale former.

I dette foredraget diskuterer kunsthistoriker Ingrid Halland hvordan Hestvold har arbeidet med Seks beholdere; betydningen av de masseproduserte objektene som førskulpturelle former; og hvordan skulpturserien åpner opp for en alternativ teori om formens autonomi.

Ingrid Halland (f. 1988) er kunsthistoriker og kritiker som arbeider og underviser ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med fokus på postmoderne arkitektur- og designhistorie. I både forskning og kritisk praksis arbeider Halland med problemstillinger tett knyttet opp til kunstteori, idéhistorie, estetikk og kontinental filosofi.

Foredraget er gratis for Astrup Fearnley Museets kunstklubb-medlemmer, for ikke-medlemmer er foredraget inkludert i inngangsbilletten!
Gratis for alle under 18 år.

Les mer om talentsatsingen her.