Torsdagsforedrag: Maria Horvei om Constance Tenvik

Bli med på foredraget "Romferd: Om det indre og det ytre rom i Constance Tenviks kunstnerskap" med Maria Horvei!

I dette foredraget vil kunsthistoriker Maria Horvei snakke som om hvordan Constance Tenvik tar i bruk et særegent, teatralsk virkemiddelapparat i kunstnerskapet sitt og hvordan denne lekende teatrikaliteten – kanskje noe kontraintuitivt – blir brukt i det inderlige og ekteføltes ærend.

Maria Horvei (f. 1988) er kunst- og litteraturkritikar med mastergrad i kunsthistorie frå Universitetet i Oslo. Ho har dei siste åra skrive essay og kritikk for publikasjonar som Artforum, Klassekampen, Objektiv, Mellom, Norsk kunstårbok og Morgenbladet. Sidan 2018 er ho redaktør for Vinduet, Gyldendals tidsskrift for litteratur.

Foredraget er gratis for Astrup Fearnley Museets kunstklubb-medlemmer, for ikke-medlemmer er foredraget inkludert i inngangsbilletten!
Gratis for alle under 18 år.

Les mer om talentsatsingen her.