Møt coachene

Even Lynne

Som sertifisert coach (The Co- Active Training Institute) og sjefstrener på Teaterhøgskolen/KHIO for ni årganger med norske skuespillere, er Even Lynne spesialist på coaching av utøvende kunstnere. Hos Even lærer du hvordan kunstneriske prestasjoner kan løftes til et nytt nivå gjennom dypere innsikt i avansert øving, kreativitetsstrategier, mental trening, samhandlingskunnskap og utvikling av en egen kunstnerisk stemme. På basis av denne ekspertisen lagde han idé og konsept for Talent Norges ArtEx-program i 2015, og var faglig leder for programmet frem til 2020. Even Lynne er utdannet fra Statens teaterhøgskole og har sin profesjonelle bakgrunn som skuespiller ved Nationaltheatret, Trøndelag teater og Den nationale scene i Bergen. Han har en Master of Managment- grad (BI) og bred ledererfaring som dekan (KHIO), studieleder (KHIO) og instituttleder (UIA). Som forsker på Universitetet i Agder utviklet han et nytt system for personlig utvikling under overskriften «Den nye historien». Den nye historien er en syklus med kreative øvelser som viser hvordan den underliggende strukturen i myter og eventyr kan gi dansere, musikere, teaterkunstnere og filmskapere unike verktøy i møte med sine største utfordringer. Even Lynne er ellers aktiv innenfor dramaturgi- og manusutvikling, som sparringspartner i kreative prosjekter, og som foredragsholder og ledertrener. Han jobber til daglig som førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Sessions på norsk og engelsk - i Oslo og digitalt.

Karina Andersen Aas

Karina Andersen Aas har bred erfaring fra utvikling av ledere, team og organisasjoner med mer enn 10 år som konsulent og rådgiver, og hun har jobbet med veiledning, teamutvikling, mentaltrening og ledertrening både innen næringslivet og i idretten. Hun har jobbet med individuell coaching i de siste 10 årene og har hatt mange hundre ledere, toppidrettsutøvere og profesjonelle kunstnere i veiledningsløp. 

Karina har en Mastergrad i Rådgivning ved NTNU med spesialisering innen relasjonsledelse, teamutvikling, kommunikasjon, prestasjonspsykologi og positiv psykologi, og en bachelorgrad i Drama/ Teater og Pedagogikk ved NTNU. Hun har også en etterutdanning i Kognitiv Idrettspsykologi (CBT). Hun jobber i dag i hovedsak med mentaltrening og coaching av toppidrettsutøvere og profesjonelle kunstnere, og Uno-X Pro cycling Team og Elverum Håndball Herrer er to lag hun blant annet følger tett. Hun foreleser også på Norges Idrettshøgskole innen temaene coaching, målsetting, motivasjon og selvtillit. 

Med sin bakgrunn og erfaring er Karina trent på å jobbe i skjæringspunktet mellom læring og prestasjon, det å skape vekst og utvikling samtidig som at individer og team tar ut sitt potensiale og er på sitt beste når det virkelig gjelder. Karina brenner for å gjøre andre gode, og er genuint opptatt av å skape trygge og tillitsfulle relasjoner med de hun veileder. Gjennom spørsmål, tilbakemeldinger, praktiske verktøy og øvelser bidrar hun til at du blir mer effektiv i det du gjør og når dine mål. Noen temaer som kan gå igjen i coachingprosesser er; hvordan håndtere press og stress, økt ro og balanse i hverdagen og livet, mentale verktøy for å prestere på sitt beste, hvordan leve i tråd med sine verdier, verktøy for tydelig kommunikasjon som leder, og hvordan bli mer robust i møte utfordringer og motgang.

Sessions på norsk og engelsk - i Trondheim og digitalt. 

Kéa Ostovany

For more than 20 years, Kéa Ostovany has helped thousands of people and dozens of organizations to create change and impact in their lives and business. Expert in developing top leaders and talents, she has been working with a great diversity of individuals and teams from various sectors and fields - multinational corporations, media, startups, cultural, sports and educational institutions - and from various countries in Scandinavia, Europe, USA and Asia. Born in an artistic milieu in Paris, Kéa has also had an extensive professional experience in the culture field: director of artistic and corporate events at Theatre du Rond-Point, responsible of casting of new talents in theatre, cinema, music and dance, journalist and filmmaker for France Television, publisher for Beaux Arts magazine, lecturer at the design & architecture school Penninghen.
​Kéa holds a Master in Management from Sciences Po Paris and a Master in Literature-Theatre from the University Sorbonne-Paris IV. Certified as a coach in NLP, she is also trained as a yoga teacher. Kéa is the Head of Coaching & People Development at Talent Norge.

Sessions in English - in Oslo and online.

Miriam Sandbæk

Miriam Latif Sandbæk er som coach opptatt av samspillet mellom personlig vekst, vårt kreative arbeid i verden og hvordan vi både former og blir formet av kulturen vi lever i. Hun er sertifisert fra The Co-Active Training Institute og har jobbet som coach siden 2015. Miriam har bred kulturkompetanse med hovedfag i sosialantropologi fra Københavns Universitet og fra flere år som forsker innenfor innvandrings- og integreringsfeltet. Som coach bygger hun også på erfaring fra mer enn 20 års meditasjonspraksis og er bl.a. inspirert av dybdepsykologi, mytologi, bevegelse og teater. Miriam guider kunstnere, ledere, forskere og andre skapende mennesker i å bringe sine visjoner ut i verden. Hun har bl.a. coachet bredt innen film, teater, dans og musikk. Metodisk kombinerer hun samtale, kroppsbaserte øvelser, analytiske verktøy og visualisering. Miriam støtter kunstnere i å være tro mot sin egen stemme, finne sin rolle i verden og i å skape et liv hvor det er godt å leve og livnære seg som kunstner. Hun leder også grupper med utforskning av ulike temaer. Mer info: www.miriamsandbaek.com   

Sessions på norsk og engelsk - i Oslo og digitalt. 

Thea Mikkelsen

Thea Mikkelsen has more than a decade of experience working as an executive coach, consultant and leadership course designer for the creative industries. She has worked with hundreds of professional creative people from the beginning of their careers and until international acknowledgement in art and business. For over 13 years she has designed and taught courses on leading and performing professional creativity for the Danish Association of Architects and the Danish Filmschool’s Professional Development Program and has worked for both the Danish and Norwegian Film Institutes. Thea Mikkelsen is the author of three books on professional creativity in Danish and her first English book on professional creativity Coaching the Creative Impulse – Psychological Dynamics and Professional Creativity was published at Routledge in 2020.
Thea Mikkelsen is a trained psychologist 
with 10 years of training as a psychoanalyst and holds MA and MSc degrees in both Psychology and in Comparative Literature and Cultural Studies from the University of Copenhagen.
She is a member of the Danish Association for Psychologists and she is a Candidate in the Danish Psychoanalytical Association and since 2020 board member of ISPSO – The International Society for the Psychoanalytical Studies of Organizations.
Thea Mikkelsen lives in Milan, Italy, with 
her husband and their two daughters.

Sessions in Danish and English – Online. 

Anders Dahl

Anders Dahl er utdannet cand.psychol. fra UiB og har 20 års konsulenterfaring. Han har kjernekompetanse innen motivasjon, målsettinger og prestasjonsledelse og kombinerer denne fagkompetansen med erfaring som toppidrettsutøver. Han arbeider mye utvikling av talenter og coaching av ledere og ledergrupper. Han er en erfaren og inspirerende foredragsholder. Han benytter ulike virkemidler for å begeistre og motivere.