Miriam Sandbæk

Miriam Sandbæk

Miriam Latif Sandbæk er som coach opptatt av samspillet mellom personlig vekst, vårt kreative arbeid i verden og hvordan vi både former og blir formet av kulturen vi lever i. Hun er sertifisert fra The Co-Active Training Institute og har jobbet som coach siden 2015. Miriam har bred kulturkompetanse med hovedfag i sosialantropologi fra Københavns Universitet og fra flere år som forsker innenfor innvandrings- og integreringsfeltet. Som coach bygger hun også på erfaring fra mer enn 20 års meditasjonspraksis og er bl.a. inspirert av dybdepsykologi, mytologi, bevegelse og teater. Miriam guider kunstnere, ledere, forskere og andre skapende mennesker i å bringe sine visjoner ut i verden. Hun har bl.a. coachet bredt innen film, teater, dans og musikk. Metodisk kombinerer hun samtale, kroppsbaserte øvelser, analytiske verktøy og visualisering. Miriam støtter kunstnere i å være tro mot sin egen stemme, finne sin rolle i verden og i å skape et liv hvor det er godt å leve og livnære seg som kunstner. Hun leder også grupper med utforskning av ulike temaer. Mer info: www.miriamsandbaek.com   

Sessions på norsk og engelsk - i Oslo og digitalt.