– Et spennende nytt verktøy som gir meg som talent god oversikt og refleksjon over egen framdrift og arbeid

17.11.2020 / Nysgjerrig på å lære mer om hvordan vi sikrer konkrete resultater innen talentutvikling på kunst – og kulturfeltet? Bli bedre kjent med Globus-metoden.

Gamlab Collective, Daniel Reith, Elise By Olsen og Alexander Turpin er de utvalgte talentene i pilotprosjektet Globus, et samarbeid mellom Talent Norge og Nordisk Kulturfond. 

 Talentene er tatt opp på bakgrunn av et drømmeprosjekt, og bidrar til programmet ved å dele kunnskap inn til piloten og til hverandre, både gjennom deltakelse på samlinger,  og gjennom å levere inn arbeid underveis.

Viktige målsettinger i piloten er å legge til rette for internasjonale nettverk, dokumentere hvordan talentene eksperimenterer tverrfaglig samt dokumentere hvilke metoder og prosesser som anvendes i arbeidet med å realisere drømmeprosjektene. 

Det danske design- og innsiktsbyrået Bespoke bistår i arbeidet med å følge talentenes arbeid og hente inn kunnskap, og metoden deres består av fire faser. 

– Hvert drømmeprosjekt i pilotsatsingen Globus har et individuelt formål og utfall, men utgjør samlet sett en uvurderlig kilde av kunnskap og erfaring. Futures Design-metoden er utviklet for å sikre at prosjektprosessen følger en solid og velprøvd struktur, som i sin tur skal resultere i en serie konkrete resultater, forteller daglig leder i Bespoke, Ditte Graa Wulff.

Futures design

«Futures Design» består av fire faser:

 1) Situasjon – sette rammene og sørge for at alle involverte får et klart bilde av sin oppgave i forhold til kunnskapsinnsamlingen.

2)  Skanning – Samle inn og dokumentere kunnskap fra pilotprosjektene.

3) Sense – forstå og analysere data og komponere innsikt fra opplevelsen av Globus.

4) Skalere – Dele og kommunisere læring gjennom presentasjoner.


I forbindelse med fase 2, innsamling av kunnskap, benytter talentene den digitale plattformen «Horizon» som er utviklet for å forenkle dokumentasjonsprosessen.   Plattformen visualiserer prosessen og innsiktene i et samlet overblikk og format.

Om den digitale tavlen sier talent Elise By Olsen følgende:

– «Horizon» er et spennende nytt verktøy som gir meg som talent god oversikt og refleksjon over min egen framdrift og arbeid.

Skannekort

- Alle talentene vil ha adgang til løpende å kunne oppdatere kunnskap og erfaring i et enkelt digitalt format til påfølgende analyse, kommunikasjon og utvikling, forklarer Graa Wulff.

– Oppgaven for de fire pilotprosjektene er å dokumentere nedslag fra deres kreative prosess kontinuerlig. De velger selv hvilke nedslag de anser som sentrale, men er blitt bedt om å tenke innenfor 4 hovedkategorier.

På «Horizon»-platformen benyttes såkalte skannekort som består av en overskrift, en underoverskrift, en beskrivelse, kilde og et bilde. Et skannekort har som funksjon å fremheve ett konkret eksempel som er viktig for senere dokumentasjon. 

Skannekortene kan være dokumentasjon underveis i arbeidet, i form av begivenheter i prosjektet, egne handlinger, omstendigheter som påvirker prosessen samt refleksjoner underveis.


– Tavlen er kort sagt et interaktivt nettsted og refleksjonsrom hvor talentene kan tenke høyt i fellesskap. Verktøyet gir et unikt overblikk som i etterkant kan printes og anvendes fysisk i workshops, i tillegg til å anvendes i publikasjoner og for fremtiden, forteller Graa Wulff.

Innsikt gjennom workshops og intervjuer

Bespokes researchere gjennomfører også intervjuer med og omkring pilotprosjektene. De prater med talentene direkte og med relevante aktører fra nettverket for å få innblikk i konteksten. 

I et intervju problematiserer for eksempel Globus-talent Alexander Turpin at han utelukkende møter andre regissører fremfor komponister, forfattere og andre relevante samarbeidspartnerepå filmfestivaler, og spør hvordan vi kan bryte opp denne siloen.

Et skannekort fra GameLab

Eksempler på andre spørsmål som trekkes frem er: Hvilken plattform egner seg best for mitt prosjekt? Hvordan forholde seg til usikkerhet i en kreativ prosess? Hvordan balansere mellom lokalt og globalt fokus? Og ikke minst: hva kjennetegner “nordisk kultur”?

I løpet av fire workshops med en utvalgt ekspertgruppe vil Bespoke velge ut og kvalifisere innsikter fra pilotprosjektene. Dette vil benyttes som fundament for å sette retningen for et nytt, internasjonalt talentprogram.

Graa Wulff forteller at det er svært gledelig at verktøyet har gitt talentene stor merverdi i arbeidet.

- Deltakerne forteller at de opplever å bli klokere av deres kreative prosess. I tillegg har det en verdi i seg selv å kunne gå tilbake på et senere tidspunkt og forstå prosessen i forhold til deres personlige utvikling som kunstnere, forteller hun.​

Les mer om Bespoke her. 

25. mars 2021

Let´s Play!

Festspillene i Bergen og Talent Norge fortsetter det brede samarbeidet.

Let´s Play!
17. desember 2020

Julekort fra Talent Norge: Vi gjør alvor av å etablere et Talent Norden

Dette året lanserte vi vår hittil største og mest prestisjefylte pilotsatsing.

Julekort fra Talent Norge: Vi gjør alvor av å etablere et Talent Norden
15. oktober 2020

Daniel Reith dirigerer SSO LIVE 15. oktober 2020 kl. 19.30

Dirigent Daniel Reith er vinner av Dirigentløftets Opptakt 2019 og talent i satsingen Globus. Hør ham dirigere SSO i Stavanger Konserthus!

Daniel Reith dirigerer SSO LIVE 15. oktober 2020 kl. 19.30