– For meg er det avgjørende at en karriere er levedyktig, og at folk ikke brenner ut

26.11.2019 / På hvilken måte kan en coach hjelpe en ung regissør med å nå sitt fulle potensiale? Og hva er egentlig forskjellen på en coach og en terapeut? Expert coach Kéa Ostovany og deltaker i Talent Norges ArtEx-program Liv Barbosa Blad forteller mer om hvordan coaching fungerer i praksis og hvilke resultater de har oppnådd gjennom samarbeidet.

Av Johanna Holt Kleive

Liv, du er
regissør og manusforfatter bak en rekke kortfilmer, der blant annet «Min søster» vant Amanda for beste kortfilm i 2017. Nå er du også deltaker i ArtEx - et talentprogram i regi av Talent Norge med mål om å ivareta kunstnere på høyeste nivå. Hvilke forventninger hadde du til fagprogrammet da du startet i vinter generelt - og coachingen spesielt?

Liv: ArtEx gir en unik anledning til å møte andre kunstnere på tvers av disipliner og å utveksle erfaringer. Programmet er tredelt, og består av mentorering, fagsamlinger og coaching. Sistnevnte så jeg spesielt frem til etter å ha hørt mye bra om coaching fra min søster som fikk tilbud om dette gjennom UP. Som regissør og skribent tilbringer jeg mye tid for meg selv, og har et behov for å snakke med noen om mine erfaringer, min tid - en person dedikert til meg, på en måte. Jeg ønsker ikke å lage én god film, jeg ønsker å gjøre en levedyktig karriere som regissør. Dette krever at jeg jobber aktivt mentalt. 

Kéa, du har mer enn femten års erfaring med coaching. Hva er egentlig forskjellen på en coach, mentor og terapeut?

Kéa: Coaching er som en kort terapitime, og har sine likhetstrekk til terapien blant annet ved at vi jobber med hele personen. Vi møtes som profesjonelle og setter profesjonelle mål, men du slutter jo ikke å være den du er av den grunn, akkurat som jeg ikke slutter å være mor som coach. Der mentoren fungerer som en bransjerådgiver, skal coachen gi støtte i ulike måloppnåelsesprosesser og hjelpe deltakeren med å holde fokus over tid. Vi diskuterer hvilke mål som skal oppnås, og hvorvidt dette er det riktige målet for personen. En coachingprosess dreier seg på den ene siden om god kvalitet på lyttingen og på den andre siden om å stille gode spørsmål som åpner dører.

Hvordan var ditt første møte med Liv?

K: Det var et meget produktivt førstemøte. Liv var dedikert, hadde reflektert mye rundt prosessen og var tydelig på forventningene sine. Mange talenter aner ikke hva coaching er når de starter og er mest nysgjerrige på hva de kan få ut av det. Liv visste hva hun ville ha. 

L: Hehe, ja, jeg tror vi etablerte de fleste målene allerede under vårt første møte.

Hvilke mål ble satt?

L: Mitt hovedmål var å bli tryggere på å prate i offentligheten, og å finne en glede i det. Da jeg var ung og drømte om å bli regissør, tenkte jeg ikke på all pitchingen, minglingen og reisingen som ventet. Som regissør er du ansiktet utad alle filmer, og det er viktig å distansere seg litt fra dette - hvordan tar du imot negativ feedback for eksempel?

Dreier coaching seg om en slags forventningsavklaring?

K: Absolutt. Ofte har man satt seg et mål eller oppdrag fordi man har ferdigheter innenfor feltet, men så snart karrieren er i gang aner man ikke hvilke andre kvaliteter som trengs. Jeg har jobbet med mange ledere i næringsfeltet som er blitt ledere i kraft av sin suksess, og som på den måten har fått mer ansvar. Det betyr ikke at de vet hva som trengs for å gjøre en god lederfigur; de kan mangle visjoner for selskapet eller være usikre på hvordan de skal engasjere og styrke sine ansatte. 

Ønsker du å gjøre suksess, øve innflytelse eller etablere gode relasjoner over tid, er du imidlertid nødt til å utvikle noen ferdigheter. Dette var forresten en av grunnene til at jeg ønsket å samarbeide med Talent Norge: jeg får jobbe med unge talenter i starten av sin karriere, og kan gjøre dem oppmerksomme på en karrieres mange ansikter på et tidlig tidspunkt. For meg er det avgjørende at en karriere er levedyktig - og at folk ikke brenner ut. Når du er ung og dedikert, er lidenskapen alt, men det er minst like viktig å få de unge talentene til å reflektere over deres personlige liv.  Dette kan i sin tur hjelpe dem når de opplever utfordringer i karrieren; de har ikke lagt alt i sin karriere, og har et mer balansert liv.

L: Jeg tror det er mange som holder på i sitt virke uten å reflektere over disse tingene. Coachingtilbudet i ArtEx gir en unik anledning til å dyrke frem iboende ressurser man kanskje ikke var klar over, og som kan tas i bruk i fremtiden. Dessuten er det appellerende at Talent Norge sammenligner seg med atleter i Olympiatoppen: For å kunne utøve på toppnivå, er det vesentlig med et støtteapparat rundt seg. 

K: Og så må vi ikke glemme at dette faktisk er en business. Vi kan ikke late som det ikke er det. For å kunne øve innflytelse offentlig eller hos publikum for den saks skyld, må du vite hvordan du når frem til de rette menneskene, kommunisere, formidler og ikke minst forhandler!

Du debuterte med et lengre prosjekt i år, Liv. På hvilken måte anvendte du coaching under arbeidet med tv-serien Nudes?

L: Jeg jobbet med Kéa hele veien fra casting til premiere. Hun gjorde meg langt mer bevisst på hva jeg gjorde, hva jeg følte, og hvordan jeg jobbet med meg selv underveis. Som nevnt har jeg en frykt for å prate offentlig, og det var noe vi jobbet en hel del med. Vi diskuterte årsaker til denne frykten og hvordan jeg kan bli kvitt den. Ikke minst diskuterte vi min rolle som regissør og leder for et større team.

K: Fokuset var hele tiden på Liv, og hvilke verktøy hun selv kunne ta i bruk både på seg selv og sitt team. Ved å bli klar over hva som fungerer på en selv, vil dette i sin tur kunne styrke andre.

Er coaching for utøvere på toppnivå - eller er dette noe alle hadde trengt?

K: Oppdraget til en coach er å se alle ressursene et menneske allerede har i seg. Det er på mange måter en fasiliteringsprosess: du skaper et trygt miljø som skal hjelpe vedkommende å overvinne personlige hindringer og få kontakt med seg selv. Coaching er for alle, ung som gammel.

Når har man nådd målet?

K: Det vil variere fra person til person. Det vil være tilfeller der man ikke oppnår noen av målene i sitt profesjonelle arbeidsliv, fordi arbeidet ikke stemmer overens med det personlige målet. Det er som om én del av deg ønsker å oppnå noe, mens en annen del av deg motstår. I denne sammenheng er det viktig å forene alle sidene ved et menneske, finne til det livet vedkommende egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan. På den måten blir også målene enklere å oppnå.

Hva med deg, Liv? Har du oppnådd målet ditt?

L: Jeg føler jeg oppnår noe etter hver eneste coaching-time, men opplever å være langt mer avslappet enn jeg var da jeg begynte. Jeg trives godt med karrieren, og det er fint. Det er som om små punkt på lista krysses av etterhvert som tiden går. De store målene er som livet selv vil jeg tro: det vil bare fortsette og fortsette og fortsette, med stadige nye mål å oppnå.

 
30. mai 2024

Møt ArtEx deltager Julian Juhlin

Som kunstner bruger jeg iscenesættelsesgreb, jeg har lært fra arbejdet med teater, til at skabe en slags teatralsk billedkunst.

Møt ArtEx deltager Julian Juhlin
22. mai 2024

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

ArtEx-deltager Mark Tholander utforsker hva som ligger i begrepene familie og fellesskap. I en eksperimenterende fase av kunstnerskapet får han råd fra mentorene Haeju Kim og Ed Atkins.

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min
21. mai 2024

Møt ArtEx deltager Maria Ose

Talent Norge har eit utrulig godt apparat beståande av mange som står klare for å hjelpe på alle ulike områder, både på instrumentet, kroppsleg og med nettverk.

Møt ArtEx deltager Maria Ose