Om ArtEx

Deltakerne i ArtEx er dedikerte talenter som står på spranget til en nasjonal og internasjonal karriere. Programmet skal ivareta talentene på tvers av sjanger og fokusere på å utvikle karriere og kunstnerisk integritet. ArtEx er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Som deltaker i ArtEx får du tilgang til nasjonale og internasjonale fagsamlinger. Du er tett på individuell oppfølgning fra mentorer og får tilbud om coaching over en periode på to år.

En viktig del i ArtEx er deling av erfaringer mellom mentorer og deltakere. Denne systematiske kompetansebyggingen vil deles med hele Talent Norge sitt nettverk.

• ArtEx ønsker å ivareta landets fremste talenter tverrfaglig innenfor hele feltet kunst og kultur, i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere. ArtEx er deltid og ulønnet, og ment til å kombineres med arbeid.
• ArtEx skal åpne dører og fremme kunstnerisk karriere hos deltaker.
• ArtEx rekrutterer nasjonalt og internasjonalt med krav om en tilhørighet/virke til Norge
• ArtEx finansierer nasjonale/internasjonale møteplasser og coaching, der alle utgifter er dekket for deltakeren.

Søknadsfrist for 2021 er 20 April. Deltakerene offentliggjøres under Festspillene i Bergen 28/29 Mai. Du søker via Talent Norges søknadsportal portal.artex.no. Bruk PC/Mac ved registrering av søknad i portal.

Hvem kan søke ArtEx?

ArtEx søker dedikerte kandidater som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt.

• Det stilles krav til å delta aktivt i kunnskapsdeling med øvrige talentutviklingsprogrammer knyttet til Talent Norge.
• Kandidaten må være norsk statsborger eller ha tilknytning til Norge, for eksempel med å ha fast opphold/virke i Norge, eller å være tilknyttet en norsk utdanningsinstitusjon.
• Øvrig aldersgrense er 35 år, og kandidatene kan være under utdanning.

Jury

En jury velger deltakere basert på innsendte søknader og samtaler.

• Juryen er oppnevnt av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.
• Juryen skal kvalitetssikre nivå og aktivt bidra til at kunnskapsutvikling og fag er i samsvar med prosjektets formål.
• Juryen bidrar også med sitt nettverk for faglig innhold, samt mentorer.

Fagsamlinger

Fagsamlingene i ArtEx er både for ArtEx-deltakere og øvrige deltakere i Talent Norges satsinger. Over to år arrangeres åtte fagsamlinger med ulike tema, og fagsamlingene har et todelt løp, et nasjonalt og et internasjonalt.