Dirigentløftet rekrutterer til eliteprogrammene Dirigentforum Orkester og Dirigentforum Kor.

Dirigentforum orkester & kor Audition

Dirigentløftet rekrutterer til eliteprogrammene Dirigentforum Orkester og Dirigentforum Kor.

Søknadsfrist 1. oktober 2022. Aktuelle søkere vil bli invitert til opptaksprøver og vil også bli informert om repertoar.

Opptaksprøver til Dirigentforum Kor:
Oslo domkirke, lørdag 29. oktober. Aldersgrense for dette programmet er 35 år ved dato for prøvespill. 

Opptaksprøver til Dirigentforum Orkester skjer i Den Norske Opera i Oslo, lørdag 12./søndag 13. november. Aldersgrense for dette programmet er 30 år ved dato for prøvespill.

Deltakere tas opp for 2 år av gangen, og det er mulig å søke inntil to perioder. Målgruppen er unge, talentfulle dirigenter på høyt faglig nivå som ønsker og setter pris på å være i et ambisiøst og utviklende faglig tilbud og nettverk. Vårt mål er at de dirigentene som gjennomfører Dirigentforum skal være godt rustet for videre karriere som dirigent. 

Som deltaker blir du invitert til å delta ved en rekke mesterklasser på profesjonelt nivå under veiledning av ledende norske og internasjonale mentorer. Du får også tilgang til coaching og kursing i regi Dirigentløftet, og får tilgang til kvalitetsbilder og -videoer av egen dirigering.  
Alle deltakere må prioritere deltakelse ved programaktivitetene framfor andre oppdrag, og vi ber også om at du gir fem dager tilbake til Dirigenløftet i form av dugnadsinnsats i andre deler av satsingen.