Filmskapere

Talentprogrammet Filmskapere skal utvikle samarbeidet mellom de kreative aktørene innen fiksjonsfilm og dokumentar.

Gjennom Filmskapere vil kreative aktører gis mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase. Prosjektet søker også å skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt. Ferske og etablerte filmskapere vil inspirere hverandre gjennom utviklingsarbeid og dialog knyttet til konkrete ideer, møter og workshops.

Målet er at man gjennom et langt grundigere utviklings-arbeid enn det som er vanlig, oppnår høyere kvalitet på prosjektene før de fullfinansieres. Filmskapere har som ambisjon å løfte kvaliteten på norsk film og tv-produksjon ytterligere ved å inspirere filmskapere til å strekke seg lenger, jobbe grundigere med idéer og idéutvikling, samt bli mer ambisiøse på å nå ut både nasjonalt og internasjonalt.

På bildet: Filmregissør Yenni Lee og produsent på "Eksplosjoner i hjertet" Renée Mlodyszewski. Foto: Anne Valeur

Private bidragsytere

  • Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse
  • AB Svensk Filmindustri
  • Oslo Pictures

For mer informasjon, kontakt Thomas Robsahm.

Info
Sjanger Film og spill
Område Oslo
Vedtatt 2017
Periode 2018–2024
Finansiering
Talent Norges tildeling 12 millioner NOK
Private bidragsytere 12,5 millioner NOK
Total støtte 24,5 millioner NOK
11. august 2022

Johan Ashenafi Granerud - Videoprodusent

"Tilgangen til Talent Norge sitt nettverk har senket terskelen for å knytte kontakter på tvers av ulike felt."

Johan Ashenafi Granerud - Videoprodusent
10. februar 2022

Talent Norge gratulerer Filmskapere med Oscar-nominasjoner

«Verdens verste menneske» er nominert til Oscar for beste internasjonale film og beste originalmanus.

Talent Norge gratulerer Filmskapere med Oscar-nominasjoner

Kortfilmkveld : 4 x Lilja Ingolfsdottir

.

Kortfilmkveld : 4 x Lilja Ingolfsdottir