Unge Talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge i alderen 12 –19 år, og er et tillegg til undervisningen de allerede mottar. UtN er en felles videreføring av UiT Musikkonservatoriet sitt program Unge Musikere og Fordypningsprogrammet til Kulturskolen, Tromsø kommune, og driftes i samarbeid mellom institusjonene.

Gjennom programmet skal elevene forberedes til å kunne ta et reelt valg dersom de ønsker å studere musikk på høyskole-/universitetsnivå. Elevene skal få individuell undervisning med høyt kvalifiserte lærere. De skal spille mye kammermusikk, instruert av erfarne profesjonelle musikere, få mye ensemble-/banderfaring og delta i teoriundervisning som minst gjør dem i stand til å løse oppgaver til en eventuell opptaksprøve i høyere musikkutdanning. Elevene skal få ekstra mye konserterfaring og de skal få møte profesjonelle utøvere fra Norge og utlandet i mesterklasser og prosjekter.

UtN skal gi talentutviklingstilbud til alle kvalifiserte elever i Nord-Norge uansett hvor de bor og hvem de er. Elevene skal få ta del i et inkluderende miljø med solide strukturer, der de føler seg hjemme i sterke og dyktige ensembler, opplever tett og jevn oppfølging og samarbeid mellom lokal lærer og UtN-lærer. De skal få god oppfølging i sitt lokalmiljø, og mulighet for erfaringsdeling mellom familier slik at støtteapparatet rundt eleven blir best mulig.

 

Privat bidragsyter:

  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Sparebank 1 Nord-Norge

 

Foto: Leon Johansson

 

 

Info
Sjanger Musikk
Område Nord-Norge
Vedtatt 2022
Periode 2022-2023
Finansiering
Talent Norges tildeling 300 000 NOK
Private bidragsytere 600 000 NOK
Total støtte 900 000 NOK
18. oktober 2022

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet

Talent Norge har gitt Senter for talentutvikling Barratt Due oppdraget med koordineringen av juniorprogrammene på det klassiske feltet.

Koordinering av juniorprogrammene på det klassiske feltet
20. september 2022

Sebastian Vobes - Låtskriver

"Du kommer langt ved å bare være grei og ålreit, skriv og produser så ofte du kan, men gjør det med andre også! To/tre hoder er bedre enn ett."

Sebastian Vobes - Låtskriver
19. september 2022

Marita Isobel Solberg

"Jeg blir veldig inspirert av åpne mennesker som deler og samarbeider uten frykt, de som lytter."

Marita Isobel Solberg