Innhold tagget med Nord-Norge

14. februar 2020

– Hvis vi ikke tror at vi kan lære av andre, har vi tapt. Det er så tøft i toppen, at vi må tørre å åpne øynene

Talent Norge inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge, som utvikler prestasjonskulturen hos klyngedeltakerne.

UREDD – RadArts talentprogram

Talent Norge inn i talentprogram for unge scenekunstnere i regi av RadArt.

30. januar 2020

Dette er Open Call-prosjektene 2020-2021

Gjennom Festspillene i Nord-Norges talentutviklingsprogram gis nordnorske scenekunstnere mulighet til å delta på open call med mentorordning hvor det utvikles nye faglige og kunstneriske nettverk.

Open Call

Festspillene i Nord-Norges talentutviklingsprogram gir nordnorske scenekunstnere mulighet til å delta på open call med mentorordning.

FilmLab

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke.

28. januar 2020

Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

Talentprogram ved Arktisk Filharmoni

Mentorprogrammet for unge musikere i regi av Arktisk Filharmoni skal utvikle unge musikere med ambisjoner om en fremtidig karriere som profesjonell utøver.

Varanger Talent Academy

Varanger Talent Academy er et talentutviklingsprosjekt for musikktalenter i nord, knyttet til Varangerfestivalen.

Talentprogram ved Nordnorsk Kunstnersenter

Talentprogrammet skal styrke og utvikle talentfulle billedkunstnere som står i begynnelsen av karrieren.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.