Dans

Dans

AMP - Aspirant Mentor Program

Talentene i AMP tilbys et unikt mentorprogram med teknisk, koreografisk og scenisk talentutvikling på særdeles høyt nivå i regi av Nagelhus Schia Productions.

FRIKAR X

Talent Norge inn i FRIKAR X, talentprogrammet for fri bevegelseskunst i regi av FRIKAR.

Valdres Sommerballett

Valdres Sommerballett er et talentprogram som skal tilby utvikling og inspirasjon til unge ballettalenter på elitenivå i samarbeid med Den Norske Ballettskole.

Hilmartalentet

Talent Norge inn i Talentprogram for unge folkemusikere.

Nasjonalballetten UNG

Talent Norge viderefører satsingen på Nasjonalballetten UNG.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Tilt Grow

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans mulighet til å utøve dansen i profesjonelle rammer.