Dans

Dans

Valdres sommerballett

Valdres sommerballett er et talentprogram som skal tilby utvikling og inspirasjon til unge ballettalenter på elitenivå i samarbeid med Den Norske Ballettskole.

TILT Grow

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans mulighet til å utøve dansen i profesjonelle rammer.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Nasjonalballetten UNG

Talent Norge viderefører satsingen på Nasjonalballetten UNG.

AMP - Aspirant Mentor Program

Talentene i AMP tilbys et unikt mentorprogram med teknisk, koreografisk og scenisk talentutvikling på særdeles høyt nivå i regi av Nagelhus Schia Productions.

FRIKAR X

Talent Norge inn i FRIKAR X, talentprogrammet for fri bevegelseskunst i regi av FRIKAR.

Hilmartalentet

Talent Norge inn i Talentprogram for unge folkemusikere.