Dans

Dans

FRIKAR X

Talent Norge inn i FRIKAR X, talentprogrammet for fri bevegelseskunst i regi av FRIKAR.

Valdres Sommerballett

Valdres Sommerballett er et talentprogram som skal tilby utvikling og inspirasjon til unge ballettalenter på elitenivå i samarbeid med Den Norske Ballettskole.

Hilmartalentet

Talent Norge inn i Talentprogram for unge folkemusikere.

Nasjonalballetten UNG

Talent Norge viderefører satsingen på Nasjonalballetten UNG.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Tilt Grow

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans mulighet til å utøve dansen i profesjonelle rammer.

Unge Vinger

Unge Vinger skal finne de beste talentene fra hele Norge innen kunstformen break og hiphop og følge disse tett gjennom et treårig utviklingsprogram for å løfte dem til et høyere nivå.