Filmskapere

Talentprogrammet Filmskapere skal utvikle samarbeidet mellom de kreative aktørene innen fiksjonsfilm og dokumentar.

Gjennom Filmskapere vil kreative aktører gis mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase. Prosjektet søker også å skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt. Ferske og etablerte filmskapere vil inspirere hverandre gjennom utviklingsarbeid og dialog knyttet til konkrete ideer, møter og workshops.

Målet er at man gjennom et langt grundigere utviklings-arbeid enn det som er vanlig, oppnår høyere kvalitet på prosjektene før de fullfinansieres. Filmskapere har som ambisjon å løfte kvaliteten på norsk film og tv-produksjon ytterligere ved å inspirere filmskapere til å strekke seg lenger, jobbe grundigere med idéer og idéutvikling, samt bli mer ambisiøse på å nå ut både nasjonalt og internasjonalt.

På bildet: Filmregissør Yenni Lee og produsent på "Eksplosjoner i hjertet" Renée Mlodyszewski. Foto: Anne Valeur

Private bidragsytere
• AB Svensk Filmindustri
• Oslo Pictures

For mer informasjon, kontakt Thomas Robsahm.

Info
Sjanger Film og spill
Område Oslo
Vedtatt 2017
Periode 2018–2020
Finansiering
Talent Norges tildeling 6 millioner NOK
Private bidragsytere 6,5 millioner NOK
Total støtte 12,5 millioner NOK
18. mai 2020

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lanserer UP 2.0

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lansererer UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med innvandrerbakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter og personer med funksjonsnedsettelse

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lanserer UP 2.0

NFI og Talent Norge utlyser utviklingsprogrammet UP 2.0

NFI og Talent Norge utlyser UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med ambisjoner om å lage film eller serie av lengre format.

NFI og Talent Norge utlyser utviklingsprogrammet UP 2.0

UP 2.0.

UP 2.0 er et utviklingsprogram for filmskapere som tilhører underrepresenterte grupper i norsk filmbransje.

UP 2.0.