UP

Talent Norge og Norsk Filminstitutt skal i utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere (UP) jobbe for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film.

Utviklingsprogrammet inngår i Talent Norges arbeid med å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene i filmbransjen.

Satsingen fokuserer i første omgang på kvinner som vil lage spillefilm og kinodokumentarer, men også de som vil jobbe med dramaserier. Det langsiktige målet med ordningen er at minst 80 % av deltakerne produserer film innen tre år etter endt deltakelse i ordningen.

Gjennom programmet får deltakerne faglige verksteder, nettverkssamlinger, egentrening og hver sin pott med midler til å ansette profesjonelle veiledere. Deltagerne får også et stipend på 50.000 kr. for å være med i programmet.

UP strekker seg over ett år, og vil fokusere på den kreative prosessen og den individuelle utviklingen som filmskaper. Ordningen er forbeholdt regissører og produsenter. Det er totalt tolv plasser, hvorav seks plasser er forbeholdt deltakere i Talent Norges satsinger. Les mer om UP og programdeltakerne her.

Utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere inngår i Talent Norges kvinnesatsing.

På bildet: Julia Dahr, Elisabeth Kvithyll, Silje Evensmo Jacobsen, Yenni Lee, Johanna Pyykkö, Mona Friis Bertheussen, Ingrid Stenersen, Ingvild Søderlind, Nina Maria Barbosa Blad (Ikke tilstede: Erika Calmeyer, Julia Lindstrøm, Marja Bål Nango). Foto: Eva Rose

Private bidragsytere
• Norsk Tipping

 

Info
Sjanger Film og spill
Område Nasjonal
Vedtatt 2018
Periode 2018-2019
Finansiering
Talent Norges tildeling -
Private bidragsytere -
Total støtte -
18. mai 2020

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lanserer UP 2.0

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lansererer UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med innvandrerbakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter og personer med funksjonsnedsettelse

Norsk Tipping, Talent Norge og Norsk filminstitutt lanserer UP 2.0

NFI og Talent Norge utlyser utviklingsprogrammet UP 2.0

NFI og Talent Norge utlyser UP 2.0, et utviklingsprogram for filmskapere med ambisjoner om å lage film eller serie av lengre format.

NFI og Talent Norge utlyser utviklingsprogrammet UP 2.0

UP 2.0.

UP 2.0 er et utviklingsprogram for filmskapere som tilhører underrepresenterte grupper i norsk filmbransje.

UP 2.0.