Talent Norge Junior: Antihype

Antihype skal korte ned avstanden fra øvingslokalet til de store scenene, og gi unge band og artister den oppfølgingen de trenger for å etablere en musikkarriere med base i Nordland.

Bodø har ved flere anledninger blitt referert til som en av landets mest attraktive kulturbyer. Aldri før har så mange unge band og artister fra landsdelen markert seg på den nasjonale musikkscenen som de siste ti årene. 

Initiativet til Antihype kommer fra musikkmiljøet selv, og prosjektet er godt forankret hos flere viktige kulturorganisasjoner i landsdelen. Programmet tilbyr kurs, foredrag og workshops for artister, musikere og tilhørende støtteapparat som ønsker å satse på musikk med base i Nordland. Antihype jobber med oppfølging av band, artister, arrangører og festivaler, og gir veiledning basert på konkrete behov. Satsingen skal også bidra til kompetanseheving, rekruttering og økt profesjonalisering av musikkbransjen i landsdelen.

Sammen med Parkenfestivalen i Bodø skal Antihype jobbe for å skape morgendagens «headlinere». Prosjektet støttes også av Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Audun Selnes

For mer informasjon, kontakt Audun Selnes.

Info
Sjanger Musikk, Talent Norge Junior
Område Nord-Norge
Vedtatt 2017
Periode Under utvikling
Finansiering
Talent Norges tildeling
Private bidragsytere
Total støtte