Møt coachene

Coaching-arbeidet konsentrerer seg om dypmotivering, personlige mål og hindringer; omgjøring av kunnskap til vaner og mestring av situasjonsbestemte utfordringer. Coaching-roller skiller seg dermed fra mentor-funksjonen, som er å åpne karrieremessige muligheter for deltagerne ved å gi dem gode profesjonelle råd, sette dem i forbindelse med nøkkelpersoner og utvide deres kontaktnett.

Miriam Sandbæk

Miriam Latif Sandbæk støtter kunstnere til å finne trygghet i seg selv, være tro mot sin egen stemme og i å skape et liv hvor det er godt å leve og livnære seg som kunstner. Hun har i flere år coachet innen film, teater, dans og musikk og guider også ledere, forskere og andre skapende mennesker i å bringe sine visjoner ut i verden. Miriam er sertifisert coach fra The Co-Active Training Institute (CTI). Hun har bred kulturkompetanse med hovedfag i sosialantropologi og bakgrunn som samfunnsforsker. Som coach bygger hun på erfaring fra mer enn 20 års meditasjonspraksis og på tradisjoner rundt historiefortelling, mytologi, bevegelse, teater og naturbasert psykologi. Metodisk kombinerer hun samtale, kroppsbaserte øvelser, analytiske verktøy og visualisering for å løse opp blokkeringer, tre inn i nye muligheter og integrere hode, hjerte og kropp. Hun leder også grupper med utforskning av ulike temaer. Miriam er medlem av The Climate Coaching Alliance og The International Coaching Federation. Mer info www.miriamsandbaek.com  

Even Lynne

Som sertifisert coach (The Co- Active Training Institute) og sjefstrener på Teaterhøgskolen/KHIO for ni årganger med norske skuespillere, er Even Lynne spesialist på coaching av utøvende kunstnere. Hos Even lærer du hvordan kunstneriske prestasjoner kan løftes til et nytt nivå gjennom dypere innsikt i avansert øving, kreativitetsstrategier, mental trening, samhandlingskunnskap og utvikling av en egen kunstnerisk stemme. På basis av denne ekspertisen lagde han idé og konsept for Talent Norges ArtEx-program i 2015, og var faglig leder for programmet frem til 2020. Even Lynne er utdannet fra Statens teaterhøgskole og har sin profesjonelle bakgrunn som skuespiller ved Nationaltheatret, Trøndelag teater og Den nationale scene i Bergen. Han har en Master of Managment- grad (BI) og bred ledererfaring som dekan (KHIO), studieleder (KHIO) og instituttleder (UIA). Som forsker på Universitetet i Agder utviklet han et nytt system for personlig utvikling under overskriften «Den nye historien». Den nye historien er en syklus med kreative øvelser som viser hvordan den underliggende strukturen i myter og eventyr kan gi dansere, musikere, teaterkunstnere og filmskapere unike verktøy i møte med sine største utfordringer. Even Lynne er ellers aktiv innenfor dramaturgi- og manusutvikling, som sparringspartner i kreative prosjekter, og som foredragsholder og ledertrener. Han jobber til daglig som førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Kéa Ostovany

For over 18 years, Kea Ostovany has been coaching thousands of talents and leaders in their fields (major artists, top CEOs, champion sportsmen, speakers for TED Talk…). Expert in leadership, change, storytelling and EQ, she helps people developping new mindset, skillset and toolset to achieve theirs goals and transform inspiration into impactful and sustainable action. Partner at Implement Consulting Group, she is also a consultant, speaker and lecturer for a broad range of businesses, from multinational corporations to media, cultural and educational institutions. Born in an artistic milieu in Paris, Kea has had an extensive professional experience in the Arts fields (director of artistic and corporate events at Theatre du Rond-Point, journalist for France Television, publisher for Beaux Arts magazine…). She holds a Msc in Management from Sciences Po Paris and a Msc in Literature/Theater from the University Sorbonne-Paris IV. Certified as a coach in NLP, she is also trained as a yoga and meditation teacher. Kea has been appointed official Trade Advisor by the French government in 2018.

Anders Dahl

Anders Dahl er utdannet cand.psychol. fra UiB og har 20 års konsulenterfaring. Han har kjernekompetanse innen motivasjon, målsettinger og prestasjonsledelse og kombinerer denne fagkompetansen med erfaring som toppidrettsutøver. Han arbeider mye utvikling av talenter og coaching av ledere og ledergrupper. Han er en erfaren og inspirerende foredragsholder. Han benytter ulike virkemidler for å begeistre og motivere.

Tina Margareta Nilssen

Tina har undervist utøverpsykologifag på Masterprogrammene ved Kunsthøgskolen i Oslo (operahøgskolen) og NTNU – Institutt for Musikk i Trondheim i tillegg til å gi coaching til musikere på alle nivåer og stadier i karrieren. I coachingtimene kombinerer hun metoder fra ulike fagfelt innen psyke og kropp. Hun er selv musiker av yrke og bruker sin egen erfaring for å bygge bro mellom å integrere kunnskap innen fysiske og mentale fag og å være utøver. Innen coaching er hun utdannet i Mind Detox Method fra Calm Academy, Brainspotting og meditasjon. I fysiske fag har hun utdanning fra Axelsons Body Work School, Nordiska Yogaskolan, Udaya yogaskole, Norges Idrettshøgskole og Comera Movement Science. Hennes musikalske utdanning er fra NTNU og Barratt Due Musikkinstitutt og Mastergrad fra Norges Musikkhøgskole og Universität der Künste. Tina har skapt metoden Timani for musikere som undervises ved flere musikkinstitusjoner i inn – og utland. I tillegg er hun leder og grunnlegger av Institutt for musikerhelse og bevegelse i Oslo der hun driver en utdanning i Timani for musikere, samt en Yogalærerutdanning som er Yoga Alliance International sertifisert. 

Raw Performance ved Cecilie Ystenes

Raw Performance er et selskap som hjelper talenter og etablerte profesjonelle kunstnere med å få ut sitt maks potensiale ved hjelp av psykologisk kunnskap og verktøy, slik at du istandsettes til å nå dine drømmer og mål raskere, og mer effektivt. Gjennom å sette samtaler og mental trening i system, og trene kontinuerlig vil du bygge en sterkere mentalitet til å håndtere livets og bransjens utfordringer.
Samtlige coacher i Raw Performance har Master--utdanning innen coaching, psykologi og kommunikasjon, og lang erfaring med å jobbe innenfor kunst og kultursektoren med noen av Norges ledende skuespillere, forfattere og regissører. Du kan lese mer om coachene og hva de tilbyr på Rawperformance.no. Raw Performance tilbyr mental trening på gruppenivå i formater som foredrag og workshops.

Tilgjengelig per dags dato for en-til-en samtaler og workshops.

Thea Mikkelsen

Thea Mikkelsen has more than a decade of experience working as an executive coach, consultant and leadership course designer for the creative industries. She has worked with hundreds of professional creative people from the beginning of their careers and until international acknowledgement in art and business. For over 13 years she has designed and taught courses on leading and performing professional creativity for the Danish Association of Architects and the Danish Filmschool’s Professional Development Program and has worked for both the Danish and Norwegian Film Institutes. Thea Mikkelsen is the author of three books on professional creativity in Danish and her first English book on professional creativity Coaching the Creative Impulse – Psychological Dynamics and Professional Creativity was published at Routledge in 2020.
Thea Mikkelsen is a trained psychologist 
with 10 years of training as a psychoanalyst and holds MA and MSc degrees in both Psychology and in Comparative Literature and Cultural Studies from the University of Copenhagen.
She is a member of the Danish Association for Psychologists and she is a Candidate in the Danish Psychoanalytical Association and since 2020 board member of ISPSO – The International Society for the Psychoanalytical Studies of Organizations.
Thea Mikkelsen lives in Milan, Italy, with 
her husband and their two daughters.