ArtEx fagsamling om kunst i kontekst med Morten Traavik

16.11.2020 / Hva gjør samfunnsorientert kunst kontroversiell i dag og hvilken rolle spiller dissens og opposisjon som produktive drivere i skapende prosesser? Med slike spørsmål som utgangspunkt inviterer Traavik til et innblikk i eget kunstnerskap. Traaviks mange provoserende og utfordrende prosjekter foregår ofte i skjæringspunktet mellom kunst, aktivisme og politikk.

Fagsamling om kunst i kontekst
På denne samlingen snakker vi om kunst som politisk handling og om forholdet til ideer og spiritualitet. Søkelyset settes på politiske friksjoner, motkultur og aktivisme. Hvordan blir vi inspirert av sivilisasjonskritikk og trender i vår samtid? Hvordan svarer kunsten på utfordringer i samfunnet? Hvor finnes det interessante eksempler i samtiden på kunstnerskap som er særlig inspirert av politikk og samfunn? Vi undersøker også hvordan kunsten er et uttrykk for følelser som kan utfordre og utvide menneskesinnet. 

Se alle foredragene fra fagsamlingen her.

Les mer om ArtEx fagsamling her.

18. november 2020

Welcome to ArtEx Digital conference and workshop!

Art is inextricably linked to seeking new expressions and breaking new ground. This also involves a risk, and the courage to put something at stake in art is therefore central.

Welcome to ArtEx Digital conference and workshop!
12. oktober 2020

ArtEx fagsamling om kunst i kontekst med Morten Krogvold

Fotograf Morten Krogvold er en av Norges mest fremtredende fotografer, I 2006 gjorde han et program med skuespiller og regissør Jan Jönson om hans gripende historie, som du får se utdrag fra her.

ArtEx fagsamling om kunst i kontekst med Morten Krogvold
12. oktober 2020

ArtEx fagsamling om kunst i kontekst med Nina Grünfeld

Dokumentarfilmskaper og førsteamanuensis ved HINN, Nina Grünfeld, er kjent for dristige søk i sin egen familiehistorie der temaer som samfunn, identitet og marginalisering står sentralt.

ArtEx fagsamling om kunst i kontekst med Nina Grünfeld