Søknadsfrist for PopUp

Søknadsfrist for Talent Norges nye satsning innen rytmisk musikk.

Søknad

Søknadsfrist er 1 september. Programmets varighet er 1. oktober 2021 til 1. oktober 2022. Søknad sendes til prosjektleder Øystein Skaar på e-post: oystein.skar@talentnorge.no

Søknad må inneholde:

- Søknad: Skriv kort om deg selv og din motivasjon for deltakelse i PopUp. Hvorfor søker du PopUp og hva du ønsker du å få ut av din deltakelse i programmet? Hva slags mål ønsker du å ha oppnådd i løpet av programmet? Beskriv, så konkret som mulig, hva du ønsker å bruke de økonomiske midlene på, og hvordan bruken vil bidra til kunstneriske utvikling?

- Kunstnerisk CV (CV med vekt på kunstnerisk virke)

- Dokumentasjon av kunstnerisk virke. Legg ved link til musikk (Spotify / SoundCloud / YouTube el), eller som vedlegg (mp3 el)

Prosjektleder i Talent Norge vil sammen med en ekstern fagperson gå igjennom første runde med søknadene. En ekstern faggruppe vil gjøre en endelig utvelgelse av de 5 deltakerne som tas opp i programmet.

Søknadskriterier

- Du er mellom 18-25 år
- Du jobber innenfor rytmisk musikk
- Du er ikke en del av Talent Norge sine andre satsninger
- Du innehar et høyt kunstnerisk nivå og har ambisjoner

Søknadene blir først og fremst vurdert ut fra kunstnerisk nivå, men programmet skal også bidra til kulturelt mangfold og like muligheter for alle, og søkere vil bli tatt opp på bakgrunn av dette. Programmets deltagere skal være tilnærmet 50/50 i kjønnsbalanse og de skal representere et mangfold, også musikalsk. Aktører med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Like muligheter

PopUp! inngår i en rekke satsinger der Talent Norge sammen med Norsk Tipping arbeider aktivt for å sikre like muligheter for unge talenter innen kunst og kulturfeltet. Målsetningen er en mangfoldig og inkluderende kulturbransje. Talent Norge er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere, og det er avgjørende at alle våre talenter uavhengig av bakgrunn møter en bransje med samme muligheter til å utøve sitt kunstneriske virke.

For mer info ta kontakt med prosjektleder Øystein Skar, på oystein.skar@talentnorge.no.

Les mer om PopUp her.

Les intervju med prosjektleder og musiker Øystein Skar her.

Les mer om PopUps faggruppe her. 

ArtEx talent Sandra Lied Haga konsert med Filharmonien

Sandra Lied Haga er solist i Tsjajkovskijs Rokokkovariasjoner. Anne-Marie Ørbecks Symfoni i D-dur ble urfremført i 1954, som den første skrevet av en norsk kvinne.

ArtEx talent Sandra Lied Haga konsert med Filharmonien

Førpremiere på Let´s Play!

.

Førpremiere på Let´s Play!

ArtEx talent Sandra Lied Haga spiller på Oslo konserthus

Sandra Lied Haga er solist i Tsjajkovskijs Rokokkovariasjoner. Anne-Marie Ørbecks Symfoni i D-dur ble urfremført i 1954, som den første skrevet av en norsk kvinne.

ArtEx talent Sandra Lied Haga spiller på Oslo konserthus