Kulturminister Abid Q. Raja lanserer nordisk talentsatsing

16.05.2023 / Kulturminister Abid Q. Raja lanserte i dag pilotprosjektet Globus – unge talenters globale veier. Talentsatsingen er et samarbeid mellom Talent Norge og Nordisk Kulturfond. Her vil et knippe kunst- og kulturtalenter få muligheten til å realisere sitt drømmeprosjekt med utgangspunkt i globalt samarbeid. Lanseringen skjedde under Talent Norges jubileumssending på TN Arena lørdag kveld.

F.v. F.v. Daniel Reith, Alexander Kereklidis Turpin, Elise By Olsen, kulturminister Abid Q. Raja, daglig leder i Hamar Game Collective, Håvard Haugrud og daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad.
Foto: Caroline Roka

Pilotprosjektet inngår i Nordisk Kulturfonds ambisiøse og langsiktige prestisjeprosjekt Globus som går fra 2020 til 2024. Et overordnet mål for pilotprosjektet er å få kunnskap om Talent Norge-modellens muligheter for unge talenter i en stadig mer globalisert kunst- og kulturvirkelighet.

Lanseringen skjedde i forbindelse med Talent Norges femårsjubileum der kulturminister Abid Q. Raja benyttet anledningen til å gratulere og samtidig se fremover:

– Med Talent Norge har vi utviklet et system innenfor kunst og kultur. I fem år har Talent Norge gjort en kjempejobb med å gi fremragende talenter muligheten til å realisere sitt fulle potensial. En modell som har ført til at flere andre land ser til oss for å se på muligheten til å utvikle nøyaktig det samme. Og hvordan markere femårsdagen? Selvfølgelig ikke ved å hvile på laurbærene, men heller se fremover. Ikke bare gratulere, men også lansere. Vi er i en situasjon hvor kunst og kultur når en hel verden i rekordfart. Da er det en glede at Talent Norge i dag lanserer et globalt samarbeid sammen med Nordisk Kulturfond, og som vil gi fire talenter og prosjekter muligheten til å utvikle sitt arbeid og talent i et internasjonalt perspektiv, sier kulturminister Abid Q. Raja.

Norge som foregangsland
Målsetningen til pilotprosjektet er å innhente kunnskap for et mulig langsiktig nordisk samarbeid og mulig etablering av et Talent Norden, etter modell av Talent Norge. De fire utvalgte talentene er redaktør og kurator Elise By Olsen (Norge), filmregissør Alexander Kereklidis Turpin (Sverige), dirigent Daniel Reith (Tyskland) og spillkollektivet Hamar Game Collective (Norge).

– I Globus vil Talent Norge og Nordisk Kulturfond sammen få kunnskap om hvor effektiv den norske Talent Norge-modellen er. En slik satsing vil kunne ha en stor betydning for hvordan talentutvikling kan skje på nordisk nivå med Norge som foregangsland. De fire talentene som er valgt ut er alle topptalenter som er globale i sine drømmer og ambisjoner. Kunnskapen vi innhenter sammen med dem vil danne grunnlaget for utviklingsarbeidet mot fremtidens internasjonale toppkultur, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

– Med dette prosjektet vil vi møte kunstnere der de er og skape et nytt rom for den yngre generasjonen kunstnere. De må bidra til å vise oss veien for å kunne være et relevant fond i fremtiden. Vi er veldig spente på dette nye samarbeidet som vil gi oss kunnskapen om de globale banene for unge talenter som vi kan se at vi mangler i dag. Vi er også veldig glade for å kunne bane vei for en nordisk modell for talentutvikling. Vi håper at talentene og pilotprosjektet vil danne grunnlaget for det langsiktige nordiske samarbeidet, sier Benny Marcel, direktør for Nordisk Kulturfond.

Eline Sigfusson, stedfortredende direktør i Nordisk Kulturfond og ansvarlig for utviklingen av Globus, ser frem til å «undersøke hva som skal til for at de yngre talentfulle kunstnerne skal realisere drømmeprosjektene sine, som på hver sin måte krysser nasjonale og kunstneriske grenser»:

– Dette er spesielt viktig i en tid der de nordiske landene finner løsninger og støtter kunstnere individuelt. Ved å følge og dokumentere disse talentenes reise og prosess, kan vi få mer kunnskap om hvordan vi kan jobbe med globale talentutviklingsmodeller med privat/offentlig samarbeid, og vi kan utforske hvordan kunstnerisk mobilitet kan tilrettelegges blant yngre kunstnere i Norden andre steder, sier Eline Sigfusson.


Talenter i
Globus – unge talenters globale veier

F.v. Daniel Reith, Alexander Kereklidis Turpin, Elise By Olsen og Håvard Haugrud (Hamar Game Collective). Foto: Caroline Roka

Elise By Olsen (Redaktør og kurator)
Elise By Olsen er redaktør og kurator. I 2013 etablerte hun ungdomskulturmagasinet Recens Paper, laget av og for unge mennesker. Recens vakte raskt internasjonal oppmerksomhet, og kun tretten år gammel ble Elise By Olsen kjent som verdens yngste sjefredaktør. Som kurator har hun samarbeidet internasjonalt med aktører som Bjarne Melgaard, galleri Thaddaeus Ropac, det residensbaserte prosjektet 89+ (Hans Ulrich Obrist og Simon Castets) og Google Arts & Culture. Hun er for tiden redaktør for Wallet, en publikasjon for motekritikk. Elise By Olsen foreleser ved Central Saint Martins i London og Parsons School of Design i New York. Hun bor og arbeider i Oslo, Lisboa og London.

Daniel Reith (Dirigent)
Daniel Reith studerer master i dirigering ved Norges musikkhøgskole under Prof. Ole Kristian Ruud. Tidligere har han studert piano i Freiburg og Oslo, musikkteori i Freiburg og dirigering i Frankfurt. Han har gjort seg bemerket som en sterk pianist og kammermusikkspiller, både gjennom konserter og konkurranser, og er tildelt flere stipender i Tyskland. Han har arbeidet med en rekke orkestre i Tyskland og Norge, som Hamburg Philharmonic, Neubrandenburg Philharmonic, Bergen Filharmoniske Orkester og Stavanger Symfoniorkester. I tillegg til å være deltaker i Talent Norge-satsingen Dirigentforum vant han Dirigentløftets lanseringsprogram Opptakt for perioden 2020-2022. Reith signerte nylig kontrakt med det internasjonalt anerkjente managementet Harrison Parrot, som andre dirigenttalent fra Talent Norge. Søndag kveld kan han oppleves i «Unge dirigenter på Festspillene i Bergen» på Hovedscenen i NRK 2.

Hamar Game Collective
Hamar Game Collective har i over 6 år vært et arnested for spillutviklertalenter i Norge. Kombinasjonen av Spillskolen ved Høgskolen Innlandet, støtte fra det offentlige og det unike spillutviklermiljøet gjør Hamar til det beste stedet i Norge å lage dataspill. Hamar Game Collective er tuftet på en felles ide om å ha et felles sted å møtes, jobbe og dele kompetanse og kunnskap. Denne grunntanken har de holdt på i over 6 år, og alle som kommer til Hamar Game Collective må ha dette med seg.

Alexander Kereklidis Turpin (filmregissør)
Alexander Kereklidis Turpin er talent i Talent Norges utviklingsprogram ArtEx. Han tok eksamen i filmregi på Den norske filmskolen i Lillehammer i 2016. Han har laget en rekke kortfilmer med fokus på mellommenneskelige relasjoner i grenselandet mellom politikk og privatliv. Mest oppmerksomhet har han fått for eksamensfilmen «Generation Mars», som ble nominert til Student Academy Awards (Student-Oscar) og vist på over 20 anerkjente kortfilmfestivaler i fem verdensdeler, samt for stillbildefilmen «Kill the Rich» som har vunnet priser i Skandinavia og England.

OM NORDISK KULTURFOND
Vis mer
OM TALENT NORGE
Vis mer
25. mars 2021

Let´s Play!

Festspillene i Bergen og Talent Norge fortsetter det brede samarbeidet.

Let´s Play!
17. desember 2020

Julekort fra Talent Norge: Vi gjør alvor av å etablere et Talent Norden

Dette året lanserte vi vår hittil største og mest prestisjefylte pilotsatsing.

Julekort fra Talent Norge: Vi gjør alvor av å etablere et Talent Norden
06. november 2020

– Et spennende nytt verktøy som gir meg som talent god oversikt og refleksjon over egen framdrift og arbeid

Nysgjerrig på å lære mer om hvordan vi sikrer konkrete resultater innen talentutvikling på kunst – og kulturfeltet? Bli bedre kjent med Globus-metoden.

– Et spennende nytt verktøy som gir meg som talent god oversikt og refleksjon over egen framdrift og arbeid