Nye samlinger for våre talenter i Nord

24.08.2020 / NYE SAMLINGER FOR VÅRE TALENTER I NORD: Er du bevisst på hvordan ditt talent kan bli din største fiende i arbeidet med å oppfylle egne ambisjoner?

Talent Norge, Samfunnsløftet og Olympiatoppen Nord inviterer til utøverstimuli og prestasjonskonferanse for alle talenter i våre satsinger.

Nye samlinger i Prestasjonsklyngen Nord er like rundt hjørnet, som en del av samarbeidet mellom Olympiatoppen Nord, Talent Norge og Samfunnsløftet. På programmet står prestasjonskonferansen og utøverstimuli – og alle talenter i våre satsinger er invitert!

Om vårt klyngesamarbeid i Nord, forteller administrativ leder og prosjektansvarlig Bjørnar Hauken følgende:

For vår del åpner det nye, spennende dører å inngå et samarbeid med Talent Norge. Det er mye å hente når man kobler sammen miljøer som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. Vi starter en dialog og ser hva det kan resultere i. Sannsynligvis utvikles nye tankesett som gjør at vi ser noe fra en annen synsvinkel, og får kreativitet, inspirasjon og ikke minst motivasjon til å gi gass og tørre å gjøre nye ting. En vinn-vinn situasjon.

Onsdag 2. september arrangerer vi utøverstimuli som opptakt til prestasjonskonferansen i Tromsø. På denne samlingen vil vi løfte blikket frem mot Prestasjonskonferansen Nord, og forberede oss på det som møter oss der tirsdag 13. oktober.

Tema for samlingen er «Potensial og fallgruver i jakten på å oppfylle ambisjoner», der vi vil ta utgangspunkt i dere som individer, og deres kjernekvaliteter som talenter.

Vi har fått med oss Svein Are Tjeldnes og Julia Holte Sempler fra UiT Norges arktiske universitet til å veilede oss gjennom verktøy og praktiske øvelser der vi trener på å takle forstyrrelser og la talentet utvikle seg.

Utøverstimuli er åpent for alle talenter i våre satsinger i Nord. Påmelding gjøres via følgende lenke, med frist torsdag 27. august: Påmelding til utøverstimuli 2. september.

Prestasjonskonferansen i Nord: Ambisjoner på godt og vondt

Tirsdag 13. oktober arrangerer vi Prestasjonskonferansen Nord, selve storsamlingen i Prestasjonsklyngen Nord!

Denne foregår på Hålogaland Teater i Tromsø, og vil i år gjennomføres kun for organisasjonene i Prestasjonsklyngen Nord med deres deltakere. Deltakelse, opphold og reise er dekket gjennom Talent Norge og Samfunnsløftet, og dere har 20 reserverte plasser til konferansen til både talenter og ledere. Årets konferanse har ambisjoner som prestasjonsdriver, og tema for årets konferanse er «Ambisjoner på godt og vondt». Vi vil blant annet gå i dybden på følgende spørsmål:

  • Hva betyr det å ha drømmer og ambisjoner?
  • Hva skjer når andre har ambisjoner på vegne av deg?
  • Hva skjer dersom ambisjonene våre blir for høye?

Blant årets bidragsytere har vi Navid Rezvani, tidligere fotballdommer Tom Henning Øvrebø og Anders Hall Grøterud fra Senter for Talentutvikling ved Barratt Due, men de viktigste bidragsyterne er alltid dere som deltar!

Dere vil få mer info rundt påmelding og program til konferansen i etterkant av utøverstimuli, men sett av dagen allerede nå!


Smittevern: Til alle våre arrangementer er vi nøye på å følge gjeldende smittevernbestemmelser, og der det er nødvendig med tilpasninger i innhold og opplegg for å ivareta dette gjør vi det. Det er derfor viktig med individuell påmelding til hvert av arrangementene, samt at vi registrerer deltakerne til hvert arrangement til eventuell smittesporing. Men det viktigste vil alltid være det hver og en av oss kan gjøre med å holde nødvendig avstand og være nøye med håndhygiene, samt at dersom noen kjenner på sykdomssymptomer i forkant av samlingene ber vi om at dere holder dere hjemme.

22. oktober 2020

Styrker satsingen på talentfulle scenekunstnere i nord

– Det blir et løft for unge skuespillere, for teatret og for scenekunsten i landsdelen, lovet teatersjef Egill Pálsson under lanseringen av Hålogaland Teaters talentsatsing 22. oktober.

Styrker satsingen på talentfulle scenekunstnere i nord
22. oktober 2020

– Vi har historisk vært en møteplass for bransjen i Nord, og det er viktig å synliggjøre at denne døren alltid er åpen

Fredag 23.- søndag 25.oktober arrangerer Talent Norge-satsingene Open Call Festspillene i Nord-Norge og UREDD og en felles seminarhelg for sine talenter.

– Vi har historisk vært en møteplass for bransjen i Nord, og det er viktig å synliggjøre at denne døren alltid er åpen

Varanger Talent Academy

Varanger Talent Academy er et talentutviklingsprosjekt for musikktalenter i nord, knyttet til Varangerfestivalen.

Varanger Talent Academy