Riddu Riđđu utlyser: Årets unge kunstner 2022

28.01.2022 / Riddu Riđđu ønsker å gi unge samiske kunstnere en mulighet til å utvikle sitt talent og til å synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Søknadsfrist er 15. februar.

BILDE: Årets unge kunstnere 2021: Biret og Gáddjá Haarla. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Utmerkelsen/stipendet tildeles samisk ungdom mellom 18 - 25 år som ønsker å fokusere på sin kunstneriske utvikling og videre satsing. Søkeren må vektlegge samisk forankring i sitt kunstneriske virke.

Som mottaker av utmerkelsen vil Årets unge kunstner:
 • Bli tildelt et stipend på 25 000 kroner.
 • Bli tildelt en programdel under Riddu Riđđu Festivála 2022
 • Bli markedsført som «Riddu Riđđu’s årets unge kunstner» gjennom et helt år.
 • Få muligheten til å delta på arrangementer/festivaler, nasjonalt og internasjonalt.
 • Få delta på samlinger og få tilbud om coaching fra Talent Norge
 • Få et opphold i kunstnerboligen Lásságámmi
 • Få skape et eget kunstnerisk prosjekt gjennom Riddu Sessions, som vil ha premiere på Riddu Riđđu 2023.
Søknadsvilkår:
 • Søkeren må være mellom 18 - 25 år
 • Søkeren må ha tilknytning til Sápmi (de samiske områdene i Norge, Sverige, Finland og Russland)
 • Utmerkelsen innebærer en presentasjon av eget arbeid under Riddu Riđđu Festivála.
  Søkeren må legge frem en plan for disponering av stipendet
 • Innen et år etter tildeling skal stipendiaten sende en skriftlig innberetning om bruken av stipendet
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av deg og ditt kunstneriske arbeid (1-2 sider). Legg gjerne ved bilder, film, linker eller lignende av ditt arbeid.

Søknaden sendes til riddu@riddu.no senest 15. februar 2022.

Talent Norge-satsingen Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen. Programmet er en del av SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet og Talent Norges regionsatsing i Nord-Norge.

Årets unge kunstner er sjangeruavhengig, og mange av talentene som har vært plukket ut, er i dag etablerte samiske kunstnere innenfor sine områder. Riddu Sessions er videreutviklet til å også omfatte et mentorprogram. Talentene i programmet har en klar tilknytning til det samiske. Mentorene er etablerte kunstnere og skal fungere som rådgivere og inspirasjonskilder.

Talentprogrammet skal bidra til å øke den samiske skaperkraften og sikre en jevn fremvekst av nyskapende samiske kunstnere innenfor alle sjangre. Kunstnerne tilbys en arena der de kan komme i kontakt med andre i samme bransje, det være seg andre utøvere så vel som produsenter og arrangører. Talentene gis mulighet til å samarbeide seg imellom og lage egne produksjoner som kan vises på flere arenaer og tilføre kunstfeltet noe nytt. Resultatet av programmet presenteres under Riddu Riððu-festivalen

 

Unge Talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge i alderen 12 –19 år.

Unge Talenter Nord

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Riddu Sessions

Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

Fagsamlinger