Riddu Riđđu utlyser: Årets unge kunstner 2022

28.01.2022 / Riddu Riđđu ønsker å gi unge samiske kunstnere en mulighet til å utvikle sitt talent og til å synliggjøres nasjonalt og internasjonalt. Søknadsfrist er 15. februar.

BILDE: Årets unge kunstnere 2021: Biret og Gáddjá Haarla. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Utmerkelsen/stipendet tildeles samisk ungdom mellom 18 - 25 år som ønsker å fokusere på sin kunstneriske utvikling og videre satsing. Søkeren må vektlegge samisk forankring i sitt kunstneriske virke.

Som mottaker av utmerkelsen vil Årets unge kunstner:
 • Bli tildelt et stipend på 25 000 kroner.
 • Bli tildelt en programdel under Riddu Riđđu Festivála 2022
 • Bli markedsført som «Riddu Riđđu’s årets unge kunstner» gjennom et helt år.
 • Få muligheten til å delta på arrangementer/festivaler, nasjonalt og internasjonalt.
 • Få delta på samlinger og få tilbud om coaching fra Talent Norge
 • Få et opphold i kunstnerboligen Lásságámmi
 • Få skape et eget kunstnerisk prosjekt gjennom Riddu Sessions, som vil ha premiere på Riddu Riđđu 2023.
Søknadsvilkår:
 • Søkeren må være mellom 18 - 25 år
 • Søkeren må ha tilknytning til Sápmi (de samiske områdene i Norge, Sverige, Finland og Russland)
 • Utmerkelsen innebærer en presentasjon av eget arbeid under Riddu Riđđu Festivála.
  Søkeren må legge frem en plan for disponering av stipendet
 • Innen et år etter tildeling skal stipendiaten sende en skriftlig innberetning om bruken av stipendet
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av deg og ditt kunstneriske arbeid (1-2 sider). Legg gjerne ved bilder, film, linker eller lignende av ditt arbeid.

Søknaden sendes til riddu@riddu.no senest 15. februar 2022.

Talent Norge-satsingen Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen. Programmet er en del av SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet og Talent Norges regionsatsing i Nord-Norge.

Årets unge kunstner er sjangeruavhengig, og mange av talentene som har vært plukket ut, er i dag etablerte samiske kunstnere innenfor sine områder. Riddu Sessions er videreutviklet til å også omfatte et mentorprogram. Talentene i programmet har en klar tilknytning til det samiske. Mentorene er etablerte kunstnere og skal fungere som rådgivere og inspirasjonskilder.

Talentprogrammet skal bidra til å øke den samiske skaperkraften og sikre en jevn fremvekst av nyskapende samiske kunstnere innenfor alle sjangre. Kunstnerne tilbys en arena der de kan komme i kontakt med andre i samme bransje, det være seg andre utøvere så vel som produsenter og arrangører. Talentene gis mulighet til å samarbeide seg imellom og lage egne produksjoner som kan vises på flere arenaer og tilføre kunstfeltet noe nytt. Resultatet av programmet presenteres under Riddu Riððu-festivalen

 

19. september 2022

Marita Isobel Solberg

"Jeg blir veldig inspirert av åpne mennesker som deler og samarbeider uten frykt, de som lytter."

Marita Isobel Solberg

Spire

Utgangspunktet for Spire er et ønske om å tilby et talentprogram som har et bredere fokus enn ren instrumentopplæring og som tilrettelegger for egenutvikling på flere områder.

Spire

Unge Talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge i alderen 12 –19 år.

Unge Talenter Nord