Styrker satsingen på talentfulle scenekunstnere i nord

22.10.2020 / – Det blir et løft for unge skuespillere, for teatret og for scenekunsten i landsdelen, lovet teatersjef Egill Pálsson under lanseringen av Hålogaland Teaters talentsatsing 22. oktober.

Talent Norge og SpareBank1 Nord-Norge Samfunnsløftet gir 1,2 millioner kroner hver til Hålogaland Teaters nye talentsatsing. Satsingen ble presentert på Hålogaland Teater 22. oktober, med de to utvalgte talentene til stede. Samtidig ble fem nye talenter i RadArts talentprogram UREDD presentert. Programmet gjennomføres nå for andre gang.

Styrker nettverk i nord
Talent Norge har hatt nært samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge siden 2016. Samarbeidet har gitt Talent Norge mulighet til å koble sammen sentrale aktører og institusjoner i regionen slik som Arktisk Filharmoni, Nord Norsk Kunstnersenter, Riddu Riddu, Insomniafestivalen, Mer Film, Festspillene i Norge Norge, Varangerfestivalen og Olympiatoppen Nord Norge.

– Vi vil at de aller beste kunst- og kulturtalentente skal få tilgang til gode talentprogram der de bor, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge. - Som den største profesjonelle aktøren innen scenekunst i regionen, er det helt naturlig at vi styrker Hålogaland Teaters muskler til å utvikle unge talenter. Teatret vil bli en ressurs inn i det nettverket som er skapt om talentutvikling i nord.

En annen del av nettverket utgjøres av RadArt med talentprogrammet Uredd som nå går i gang med en ny runde talenter.

– Vi er også glade for at vi kan videreføre og forsterke det gode og langvarige samarbeidet med RadArt gjennom nye talenter inn i Uredd. Gjennom felles arenaer, coaching og nettverksbygging skapes det nå gode synergier mellom satsingene i nord og mellom de øvrige satsingene vi har i Talent Norge, sier Mediaas Jørstad.

Da vi spurte folk i nord hva samfunnsutbyttet bør gå til var det ett svar som pekte seg ut: Sats på de unge. Vår tyngdekraft og trekkraft avhenger av de unge. Unge som tror på seg selv, sitt talent - og som ikke minst unge som ser seg selv som en del av Nord-Norges framtid. Da trenger vi slike samarbeid som gir unge talenter et springbrett, mener leder i SpareBank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, Gudrun Gulldahl.

Muliggjør en profesjonell karriere
Hålogaland Teaters talentprogrammet favner skuespillere mellom 18 og 30 år som ønsker en profesjonell karriere i Nord-Norge. Teatret kommer til å sluse totalt fire unge skuespillere gjennom et toårig program der de blant annet får sin egen mentor i ensemblet og inngår i det store faglige nettverket med andre talentsatsinger i Talent Norge. I tillegg får talentene etter endt program tilbud om ett års fast ansettelse ved teatret.

– Overgangen fra nyutdannet til ensembleskuespiller kan være tøff og oppleves ensom. Det vil vi gjøre noe med. Våre unge kolleger skal bli godt tatt vare på av de erfarne skuespillerne i ensemblet. De skal få veiledning, faglig støtte og et profesjonelt fellesskap med andre kunstnere. Samtidig skal vi lytte til det de unge bringer inn av kraft, refleksjon og inspirasjon, sier teatersjef Egill Pálsson.

De to første som skal starte på talentløpet på Hålogaland Teater, er Christina Sleipnes og Frederic Molund. Begge søkte da teatret tidligere i høst lyste ut en åpen audition. Blant hele 360 søkere kom disse to gjennom nåløyet.


Fra venstre bak: Benjamin Mørk (Arctic Talent, Varangerfestivalen), Trude Øines (mentor, Hålogland Teater), Jørn Fuller-Gee (mentor, Hålogland Teater), Ulrikke Benestad Fuller-Gee (prosjektutviklingssjef, Hålogland Teater), Egill Palsson (teatersjef, Hålogland Teater), Gudrun Gulldahl (leder, Samfunn i SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet), Jenny Svensson (prosjektleder, UREDD), Maria Mediaas Jørstad (daglig leder, Talent Norge). Fra venstre foran Christina Sleipnes og Frederic Molund (talenter ved Hålogaland teater). Foto: Jan Fredrik Frantzen

– Vi ble betatt av deres faglige styrke og energi. Det var fantastisk å oppleve og vi gleder oss til å få dem inn i ensemblet, smiler teatersjefen.

Begge to er utdannet ved Nord Universitet, men har bodd og jobbet i henholdsvis Oslo og Kiev de siste årene. Nå blir det flytting slik at de kan starte for fullt i februar 2021.

Fremmer den frie scenekunsten
RadArts program retter seg mot en annen gruppe unge scenekunstnere, nemlig de som vil videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk og drive sin egen kunstneriske virksomhet i det frie eller prosjektbaserte feltet.

Tromsø og landsdelen har et rikt og levende scenekunstmiljø. Hvert år kommer unge kunstnerspirer, som har gått på kulturskole eller estetisk linje på videregående her, gjennom nåløyet og blir tatt inn på de store kunsthøyskolene i hovedstaden og utlandet, forteller Svensson. Uredd vil bistå de som ønsker å komme tilbake etter endt utdanning og etablere sin profesjonelle virksomhet her i landsdelen.

Uredd tilbyr skreddersydde fagsamlinger og individuelle mentorordninger. Programmet introduserer deltagerne til landsdelens nettverk og hjelper nyutdannede scenekunstnere til en rask etablering av sin egen virksomhet i den nordlige landsdelen.

Satsingen eies og drives av RadArt – nettverk for fri scenekunst, Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet som går inn i prosjektet med 660 000 kroner hver. Programmet gjennomføres nå for andre gang. Etter en søknadsrunde er fem kunstnere innenfor forskjellige genre valgt ut og vil være en del av programmet til og med februar 2022. De fem kunstnerne er Karianne Andreassen (danser og koreograf), Matias Bjune Pedersen (skuespiller), Kirsti Elisabet Heitmann (skuespiller og dramatiker), Bianca Hisse (danser, visuell kunstner og performance kunstner) og Hanne Kjæland Olsen (lydkunstner).

UREDD-talentene, her representert ved Bianca Hisse, bidro med videohilsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen

– Å arbeide som scenekunstner i det frie feltet krever at man, i tillegg til å være en god og interessant kunstner, er sin egen produsent, prosjektleder, markedsføringsansvarlig og så videre.  Dette kan bare trenes på til en viss grad under utdanning – det må øves på i virkeligheten. Som nyutdannet skjer det gjerne parallelt med at en skriver eller koreograferer sin første forestilling, som en kanskje også er med i som utøver, sier Jenny Svensson.

Uredd vil veilede, og utfordre, disse fem håndplukkede scenekunstnerne gjennom overgangen fra utdanning til å drive egen kunstnerisk virksomhet i landsdelens scenekunstfelt.

På bildet øverst: Egill Pálsson, Gudrun Gulldahl, Maria Mediaas Jørstad og Jenny Svensson. Foto: Jan Fredrik Frantzen

26. november 2020

Open Call: "Fra havet"

Se den nye filmen fra Open Call-prosjektet "Fra havet" av Maja Skogstad - en audiovisuell forestilling om klimaangst, sammenhenger og mørke.

Open Call: "Fra havet"
26. november 2020

Open Call: "Undervannsjenta"

Se den nye filmen fra Open Call-prosjektet "Čázevulošnieida - Undervannsjenta" - en interdisiplinær dansekunstforestilling for familer og barn.

Open Call: "Undervannsjenta"
26. november 2020

Open Call: "Øvelser i å holde seg oppe"

Se den nye filmen fra Open Call-prosjektet til Agnes Ida Pettersen og Eline Hellerud Åsbakk: "Øvelser i å holde seg oppe"!

Open Call: "Øvelser i å holde seg oppe"