Musikk

Musikk

Cloud Exit

Insomniafestivalens treårige talentprogram for elektronikaartister.

Crescendo

Crescendo er et mentor- og talentprogram innen klassisk musikk som skal tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og profesjonelle nasjonale og utenlandske utøvere.

Dirigentløftet

Dirigentløftet er en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon.

Hilmartalentet

Hilmartalentet er et nasjonalt utviklingsprogram for toppsjiktet av unge folkemusikere og dansere i Norge, i regi av Stiftinga Hilmar Alexandersen.

Jazzintro

Deltakerne konkurrerer om å bli "Årets unge jazzmusikere", og deltar i en mentorordning i samarbeid med institusjoner innen høyere jazzutdanning.

Kammerorkesteret 1B1

Talent Norge ga 1,5 mill. kroner til 1B1 i 2015 og 2016. Kavlifondet, Stiftelsen Cultiva og Sparebankstiftelsen SR-bank ga til sammen 1,5 mill. kroner til 1B1. Prosjektet ble avsluttet i 2017.

KonstKnekt

Talentprogrammet KonstKnekt skal gi unge orkestermusikere utviklingsmuligheter gjennom møter med musikere fra verdensledende orkester.

KUPP – Norsk Komponistforening og Music Norway

KUPP er et utviklingsprogram for lovende unge komponister knyttet til seks orkestre fra hele landet.

Oslojazz Talent

OsloJazz Talent gir utvalgte band mulighet til å presentere seg under Oslo Jazzfestival, delta i mesterklasser og spille konserter sammen med anerkjente jazzmusikere.

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi skal utvikle et treårig mentorprogram rettet mot spesielt talentfulle norske pianoelever.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Senter for Talentutvikling Barratt Due

Senter for Talentutvikling Barratt Due skal bidra til å heve nivået på norske kandidater til høyere utøvende musikkutdanning ved å bedre rammevilkårene for talentutvikling nærmere der talentene bor.

Sparebank 1 SMN JazZtipendiat Trondheim Jazzorkester

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat er et talentprogram for jazzmusikere tilknyttet Trondheim Jazzorkester.

Talent Norge Junior: Antihype

Antihype skal korte ned avstanden fra øvingslokalet til de store scenene, og gi unge band og artister den oppfølgingen de trenger for å etablere en musikk- karriere med base i Nordland.

Talent Norge Junior: Senter for talentutvikling Barratt Due Junior

Senter for Talentutvikling Barratt Due (SFTBD) har fått midler til et toårig pilotprosjekt knyttet til utvikling av yngre talenter innen klassisk musikk.

Talent Norge Junior: Det Norske Jentekor

Det Norske Jentekor inn i Talent Norge Junior

Talent Norge Junior: Papillon

Papillon – Valdres solistakademi inn i Talent Norge Junior.

Talent Norge Junior: Dirigentløftet UNG

Talent Norge Junior: Dirigentløftet UNG er en del av Dirigentløftet og skal inspirere og utvikle unge dirigentspirer på ulike nivåer.

Talentprogram ved Arktisk Filharmoni

Mentorprogrammet for unge musikere i regi av Arktisk Filharmoni skal utvikle unge musikere med ambisjoner om en fremtidig karriere som profesjonell utøver.

Ungdommens Barokkorkester

Ungdommens Barokkorkester er et norsk og nordisk talentutviklingsprogram rettet mot unge musikere som ønsker å utvikle seg innen tidligmusikk.

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

I samarbeid med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger og Barratt Dues talentprogram i Bergen har Bergen Filharmoniske Orkester fått støtte til å etablere et eget ungdomssymfoniorkester, BFUng.

Varanger Talent Academy

Varanger Talent Academy er et talentutviklingsprosjekt for musikktalenter i nord, knyttet til Varangerfestivalen.

Bukta Mentor

Utviklingsprogrammet Bukta Mentor skal få frem talenter innenfor nordnorsk rockemiljø og bidra til utvikling av et profesjonelt booking- og markedsapparat i Nord-Norge.

LIMPI MENTOR

LIMPI MENTOR tar sikte på å knytte norske talenter direkte til internasjonalt anerkjente hitmakere og musikkprodusenter.

Ung kvartettserie

Ung kvartettserie er et talentutviklingsprogram for unge musikere som spiller i strykekvartetter, drevet av Kvartettserien.

Papillon

Papillon er et talentprogram for unge musikere knyttet til Valdres sommersymfoni.

Talent Trondheim Kammermusikkskolen

Talent Trondheim Kammermusikkskolen er for unge instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innen klassisk musikk.

Talentsatsing i elektronisk musikk ved Universitetet i Agder

Gjennom Universitetet i Agders talentsatsing får talenter over tre år tildelt mentor, landets største fagmiljø på feltet og studieplass i arbeidsfellesskap.

Talent Norge Junior: Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior

Talent Norge Junior: Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior er for unge instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innen klassisk musikk.

Keychange

Keychange er en europeisk satsing som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen.

Nordic Songs

Formålet med «Nordic Songs 2020» er å vise musikkindustrien at kvinnelige produsenter kan lage musikk i verdensklasse.

Solistkoret UNG

Med Solistkoret UNG ønsker Solistkoret å bidra til å skape en ny generasjon av ensemblesangere. Utvalgte talenter gis unike muligheter til opplæring og kompetansebygging.

Globus – unge talenters globale veier

Globus er et nordisk pilotsamarbeid mellom Nordisk Kulturfond og Talent Norge som skal bidra til å gi kunnskap om unge talenters globale veier.

PopUp

PopUp er et 1-årig program innen rytmisk musikk. Programmet gir fem ambisiøse aktører i alderen 18-25 mentorveiledning og karriereutviklende aktiviteter.

BNO - Opera ved fjorden

Opera ved fjorden er et tverrfaglig operaakademi med målrettet oppfølging for junior- og elitetalenter innen sang, orkester, direksjon og andre disipliner.

Nasjonalt klavertiltak i Valdres

Gjennom tre årlige samlinger, derav den ene i Valdres i juni, får 17 unge pianister i alderen 12-19 år undervisning av de beste pianistene i Norge.

Oslo kammerakademi - Sommerkurs for unge blåsere

Kammerakademiets Sommerkurs for unge treblåsere, hornister og kontrabassister gir unge blåsere og kontrabassister veiledning i samspill som skal forberede dem på en fremtid på konsertpodiet.

Unge Talenter Nord

Unge talenter Nord (UtN) er et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge i alderen 12 –19 år.

Spire

Utgangspunktet for Spire er et ønske om å tilby et talentprogram som har et bredere fokus enn ren instrumentopplæring og som tilrettelegger for egenutvikling på flere områder.

Ung Filharmoni

Ung Filharmoni er et nasjonalt orkesterprogram for klassiske musikere fra hele landet opp til 19 år med ambisjon om å bli profesjonelle orkestermusikere.

Ungdomssymfonikerne

Ungdomssymfonikerne er Norges nasjonale ungdomsorkes ter og består av landets hundre dyktigste talenter i alderen 18 – 28 år.

(WOYS) - The Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers

WOYS er et program for unge sangere, som nylig har fullført sin operautdannelse og som står på terskelen til et profesjonelt liv.

Voksenåsen Vokalakademi

Voksenåsen lanserer en helhetlig satsing for sangere i Norge og Norden som springer ut av den mangeårige satsing på stryk og blås.