Film

Film og spill

FilmLab

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke.

Filmskapere

Talentprogrammet Filmskapere gir kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase.

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for talenter mellom 16 og 19 år, der det tas opp nye kandidater hvert år.

UP

Talent Norge og Norsk Filminstitutt skal i utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere (UP) jobbe for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film.

Mer Film: Nye Fortellinger

Mer Film: Nye Fortellinger har som ambisjon å løfte talentfulle filmskapere opp på elitenivå og bidra til å bygge opp kompetanse for det profesjonelle filmmiljøet i Nord-Norge.

Filmtalent Innlandet

Fabelaktivs talentsatsing skal bidra til å dyrke frem og utvikle talenter innen film- og TV-produksjon.

GameLab Hamar

GameLab Hamar er Hamar Game Collectives toårige talentutviklingsprogram.

UP 2.0.

UP 2.0 er et utviklingsprogram for filmskapere som tilhører underrepresenterte grupper i norsk filmbransje.

Globus – unge talenters globale veier

Globus er et nordisk pilotsamarbeid mellom Nordisk Kulturfond og Talent Norge som skal bidra til å gi kunnskap om unge talenters globale veier.