Film

Film

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for talenter mellom 16 og 19 år, der det tas opp nye kandidater hvert år.

UP

Talent Norge og Norsk Filminstitutt skal i utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere (UP) jobbe for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film.

Filmskapere

Talentprogrammet Filmskapere gir kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase.

FilmLab

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke.