Musikk

Musikk

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Talent Norge Junior: Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior

Talent Norge Junior: Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior er for unge instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innen klassisk musikk.

Talentsatsing i elektronisk musikk ved Universitetet i Agder

Gjennom Universitetet i Agders talentsatsing får talenter over tre år tildelt mentor, landets største fagmiljø på feltet og studieplass i arbeidsfellesskap.

Talent Trondheim Kammermusikkskolen

Talent Trondheim Kammermusikkskolen er for unge instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innen klassisk musikk.

Papillon

Papillon er et talentprogram for unge musikere knyttet til Valdres sommersymfoni.

Ung kvartettserie

Ung kvartettserie er et talentutviklingsprogram for unge musikere som spiller i strykekvartetter, drevet av Kvartettserien.

LIMPI MENTOR

LIMPI MENTOR tar sikte på å knytte norske talenter direkte til internasjonalt anerkjente hitmakere og musikkprodusenter.

Bukta Mentor

Utviklingsprogrammet Bukta Mentor skal få frem talenter innenfor nordnorsk rockemiljø og bidra til utvikling av et profesjonelt booking- og markedsapparat i Nord-Norge.

Varanger Talent Academy

Talent Norge inn i Varangerfestivalens talentprogram.

Ungdomssymfoniorkesteret BFUng

I samarbeid med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger og Barratt Dues talentprogram i Bergen har Bergen Filharmoniske Orkester fått støtte til å etablere et eget ungdomssymfoniorkester, BFUng.

Ungdommens Barokkorkester

Ungdommens Barokkorkester er et norsk og nordisk talentutviklingsprogram rettet mot unge musikere som ønsker å utvikle seg innen tidligmusikk.

Talentprogram ved Arktisk Filharmoni

Talent Norge inn i Talentprogram ved Arktisk Filharmoni.

Talent Norge Junior: Dirigentløftet UNG

Talent Norge Junior: Dirigentløftet UNG er en del av Dirigentløftet og skal inspirere og utvikle unge dirigentspirer på ulike nivåer.

Talent Norge Junior: Papillon

Papillon – Valdres solistakademi inn i Talent Norge Junior.

Talent Norge Junior: Det Norske Jentekor

Det Norske Jentekor inn i Talent Norge Junior

Talent Norge Junior: Senter for talentutvikling Barratt Due Junior

Senter for Talentutvikling Barratt Due (SFTBD) har fått midler til et toårig pilotprosjekt knyttet til utvikling av yngre talenter innen klassisk musikk.

Talent Norge Junior: Antihype

Antihype skal korte ned avstanden fra øvingslokalet til de store scenene, og gi unge band og artister den oppfølgingen de trenger for å etablere en musikk- karriere med base i Nordland.

Sparebank 1 SMN JazZtipendiat Trondheim Jazzorkester

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat er et talentprogram for jazzmusikere tilknyttet Trondheim Jazzorkester.

Senter for Talentutvikling Barratt Due

Senter for Talentutvikling Barratt Due skal bidra til å heve nivået på norske kandidater til høyere utøvende musikkutdanning ved å bedre rammevilkårene for talentutvikling nærmere der talentene bor.

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi skal utvikle et treårig mentorprogram rettet mot spesielt talentfulle norske pianoelever.

KUPP – Norsk Komponistforening og Music Norway

Talent Norge inn i talentprogram for norske komponister.

KonstKnekt

Talentprogrammet KonstKnekt skal gi unge orkestermusikere utviklingsmuligheter gjennom et tett og unikt samarbeid med Berliner Philharmoniker.

Kammerorkesteret 1B1

Talent Norge ga 1,5 mill. kroner til 1B1 i 2015 og 2016. Kavlifondet, Stiftelsen Cultiva og Sparebankstiftelsen SR-bank ga til sammen 1,5 mill. kroner til 1B1. Prosjektet ble avsluttet i 2017.

Jazzintro

Deltakerne konkurrerer om å bli "Årets unge jazzmusikere", og deltar i en mentorordning i samarbeid med institusjoner innen høyere jazzutdanning.

Hilmartalentet

Talent Norge inn i Talentprogram for unge folkemusikere.

Dirigentløftet

Dirigentløftet er en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon.

Crescendo

Crescendo er et mentor- og talentprogram innen klassisk musikk som skal tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og profesjonelle nasjonale og utenlandske utøvere.

Cloud Exit

Insomniafestivalens treårige talentprogram for elektronikaartister.

Nordisk Showcase

Talent Norge inn i talentprogrammet Nordisk Showcase i regi av Oslo Jazzfestival.