Musikk

Musikk

Bukta Mentor

Utviklingsprogrammet Bukta Mentor skal få frem talenter innenfor nordnorsk rockemiljø og bidra til utvikling av et profesjonelt booking- og markedsapparat i Nord-Norge.

Senter for Talentutvikling Barratt Due

Senter for Talentutvikling Barratt Due skal bidra til å heve nivået på norske kandidater til høyere utøvende musikkutdanning ved å bedre rammevilkårene for talentutvikling nærmere der talentene bor.

Talent Norge Junior: Unge dirigenttalenter

Talent Norge Junior: Unge dirigenttalenter er en del av satsingen Dirigentsatsingen og skal inspirere og utvikle unge dirigentspirer på ulike nivåer.

Dirigentsatsingen

Dirigenttalent skal inspirere og utvikle unge dirigenttalenter på ulike nivåer. Satsingens langsiktige mål er å bidra til at norske dirigenter kan hevde seg på et høyt internasjonalt nivå.

Jazzintro

Jazzintro er et talentprogram for jazzmusikere under 30 år i regi av Norsk Jazzforum.

Kammerorkesteret 1B1

Talent Norge ga 1,5 mill. kroner til 1B1 i 2015 og 2016. Kavlifondet, Stiftelsen Cultiva og Sparebankstiftelsen SR-bank ga til sammen 1,5 mill. kroner til 1B1. Prosjektet ble avsluttet i 2017.

KonstKnekt

Talentprogrammet KonstKnekt skal gi unge orkestermusikere utviklingsmuligheter gjennom et tett og unikt samarbeid med Berliner Philharmoniker.

KUPP – Norsk Komponistforening og Music Norway

Talent Norge inn i talentprogram for norske komponister.

Nordisk Showcase

Talent Norge inn i talentprogrammet Nordisk Showcase i regi av Oslo Jazzfestival.

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi skal utvikle et treårig mentorprogram rettet mot spesielt talentfulle norske pianoelever.