Scene

Scene

TekstLab Inkubator

TekstLab tilbyr unge og etablerte kunstnere en arena hvor de kan utvikle nye kunstuttrykk innen fri scenekunst.

UREDD – RadArts talentprogram

Talent Norge inn i talentprogram for unge scenekunstnere i regi av RadArt.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.