Scene

Scene

TekstLab Inkubator

TekstLab Inkubator tilbyr unge og etablerte kunstnere en arena hvor de kan utvikle nye kunstuttrykk innen fri scenekunst.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

UREDD – RadArts talentprogram

Talent Norge inn i talentprogram for unge scenekunstnere i regi av RadArt.