UREDD – RadArts talentprogram

UREDD er et utviklingsprogram for talentfulle unge scenekunstnere i Nord-Norge.

UREDD skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling og gir et løft for talentfulle kunstnere i det frie feltet. 

Programmets innhold og form er utviklet ut fra erfaringer blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø. Nettverket fungerer som arena for idéutvikling, nye samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom UREDD skal erfaring og kompetanse i nettverket formaliseres og gjøres tilgjengelig for flere. 

Programmet henvender seg til scenekunstnere innen alle sjangre som vil undersøke live fremføring/scenisk virksomhet i sitt uttrykk. Kandidater søker til programmet med en konkret kunstnerisk ambisjon eller idé som skal utvikles og iscenesettes i løpet av programperioden.

Gjennom mentorskap og det å raskt bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere, skal deltakerne stimuleres til å etablere egen virksomhet med de kunstneriske mål som hovedfokus.

På bildet: Eksogen by Intakt av UREDD-talent Mathilde Cayers. Foto: Hydar Dewachi

Private bidragsytere
• Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

For mer informasjon, kontakt Marte Liset.

Info
Sjanger Scene
Område Nord-Norge
Vedtatt 2017
Periode 2017–2020
Finansiering
Talent Norges tildeling 440 000 NOK
Private bidragsytere 440 000 NOK
Total støtte 880 000 NOK
16. mars 2020

Får dobbel dansepremiere

Når teater-Norge igjen kan åpne dørene, blir det dobbel premiere ved Rosendal Teater i Trondheim for Michael Asplis (23) første dansefilm.

Får dobbel dansepremiere

Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

Fagsamlinger

Utvider samarbeidet om en helhetlig talentutvikling i nord

Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet arbeider for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor.

Regionalt samarbeid om Nord-Norge