UREDD – RadArts talentprogram

UREDD er et utviklingsprogram for talentfulle unge scenekunstnere i Nord-Norge.

UREDD skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling og gir et løft for talentfulle kunstnere i det frie feltet. 

Programmets innhold og form er utviklet ut fra erfaringer blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø. Nettverket fungerer som arena for idéutvikling, nye samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom UREDD skal erfaring og kompetanse i nettverket formaliseres og gjøres tilgjengelig for flere. 

Programmet henvender seg til scenekunstnere innen alle sjangre som vil undersøke live fremføring/scenisk virksomhet i sitt uttrykk. Kandidater søker til programmet med en konkret kunstnerisk ambisjon eller idé som skal utvikles og iscenesettes i løpet av programperioden.

Gjennom mentorskap og det å raskt bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere, skal deltakerne stimuleres til å etablere egen virksomhet med de kunstneriske mål som hovedfokus.

Foto: RadArt

Private bidragsytere
• Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

For mer informasjon, kontakt Mari Andreassen.

Info
Sjanger Scene
Område Nord-Norge
Vedtatt 2017
Periode 2017–2019
Finansiering
Talent Norges tildeling 440 000 NOK
Private bidragsytere 440 000 NOK
Total støtte 880 000 NOK
16. oktober 2019

Fra TekstLab Festival i Oslo til Bokmesse i Frankfurt

I TekstLab skapes hele tiden nye historier og kunstuttrykk som vises på lokale, nasjonale og internasjonale scener.

Fra TekstLab Festival i Oslo til Bokmesse i Frankfurt

Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

Fagsamlinger nord

Målrettet satsing på talenter i starten av sin skuespillerkarriere

Med NyeNational vil Nationaltheatret gi en utvalgt gruppe talenter muligheter til å videreutvikle sitt talent over tid og med Nationaltheatrets ulike ressurser til rådighet.

NyeNational