Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for talenter mellom 16 og 19 år, der det tas opp nye kandidater hvert år.

Programmet henvender seg til ungdom som ønsker å fordype seg i det fotografiske feltet og som ser for seg en videre utdannelse innen fotografi. Programmet vil ta for seg hele prosessen med å skape et fotografi, utvikle et selvstendig blikk og delta i en utstilling. 

Programmet er mentor-drevet og vil i tillegg gi innsikt i fotografiske teknikker. De utvalgte talentene vil møte kunstnere og fotografer som Henie Onstad Kunstsenter arbeider med, i tillegg til Henie Onstads egne kuratorer og kunstfaglige stab. Talentene vil få innsikt i mørkeroms-teknikker, studiofotografering og video og nye medier, samt at de vil bli undervist i fotografiet som uttrykksmedium, det å finne en personlig stil og i enkel fotokunsthistorie.

Programmet skal stimulere til selvstendig kritisk tenkning og skape engasjement om fotografiet som visuelt uttrykk i vår tid og avsluttes med en utstilling hvor deltakerne lærer mer om hva en utstilling innebærer.

Satsingen er tilknyttet Henie Onstad Kunstsenters omfattende og langsiktige satsing på fotografi, som ble igangsatt høsten 2017. Kunstsenteret skal gjennom en ambisiøs femårig utstillings- og formidlingsplan reetableres som et sted for det fotografiske uttrykket.

For mer informasjon, kontakt Camilla Sune.

Henie Onstad Kunstsenter 
Foto: Bent René Synnevåg

Info
Sjanger Film, Visuell kunst, Talent Norge Junior
Område Oslo/Asker og Bærum
Vedtatt 2017
Periode Under utvikling
Finansiering
Talent Norges tildeling
Private bidragsytere
Total støtte