TN Møteplass

De åpne møteplassene er en arena der Talent Norge kan møte aktører fra satsingene, knytte kontakt med nye potensielle samarbeidspartnere og være i dialog med kulturlivet for øvrig.

Her publiseres kommende arrangementer! 

Tidligere arrangementer

21. november 2019: Kjønn, strukturer og kulturarv
4. april 2019: Talent Norges årskonferanse: Kunst, kommers og kritikk
10. oktober 2018: Lansering av Dirigentløftet
20. mars 2018: Talent Norges årskonferanse: Året som gikk og tiden som kommer