Talentpodden: Voices of the North episode 1 - Peak Performance: Art in Context

15.12.2020 / “Voices of the North” er en del av avtalen og samarbeidet mellom Talent Norge og SpareBank1 Nord-Norge, Samfunnsløftet. Sammen arbeider vi for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor.

 

Vi er utrolig glad for dele vår nye podcast-miniserie med dere: «Voices of the North», produsert i samarbeid med HarrisonParrot og The Culture Bar. I denne serien vil vi introdusere dere for noen av de fremste talentene i nord, samt kulturelle og kunsterniske ledere i Skandinavia.

“Voices of the North” er en del av avtalen og samarbeidet mellom Talent Norge og SpareBank1 Nord-Norge, Samfunnsløftet. Sammen arbeider vi for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor.

I første episode utforsker vi ‘Peak Performance: Art in Context’. I vårt samfunn blir kunsten hele tiden testet og utfordret. Mange kunstformer blir påvirket av lokale restriksjoner og tiltak fra myndighetene, og kunstnere blir ofte begrenset eller til og med hindret fra å praktisere og fremføre. Andre søker kanskje alternative måter å dele og uttrykke sin kunst. Hvordan kan kultursektoren respondere og reagere på disse og andre samfunnsmessige utfordringer? Hva kan samfunnet gjøre for å hjelpe kunstnere gjennom disse vanskelige tider? Og hva kan vi gjøre i fellesskap? Hvordan kan vi hjelpe kunstnere oppnå sitt beste potensiale, og tilrettelegge for et miljø som fremmer dette? Og hva kan en individuell kunstner gjøre for å komme seg gjennom disse utfordrende tidene, samtidig som de klarer å stimulere både ytelse og kreativitet?  

For å hjelpe oss besvare disse spørsmålene har vi med oss tre fantastiske gjester:

Jarle Aambø (Tidligere toppidrettssjef, 

Administrerende direktør i Igloo Innovation og Olympiatoppens Prestasjonsklynge)

Tom Henning Øvrebø (klinisk psykolog, stipendiat ved Norges Idrettshøgskole og tidligere UEFA Elite-dommer)

Audhild Dahlstrøm (Redaktør for Kunnskapsbanken og Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge og styremedlem i Talent Norge.)

Programleder er HarrisonParrots Karoline Melstveit.

Klippet av Merlyn Thomas, musikk komponert av Robert Cochrane.

--------------

IN ENGLISH

We are delighted to share with you our new podcast mini-series ‘Voices of the North’ made in collaboration with HarrisonParrot and The Culture Bar. In this series we will introduce you to some of the finest talents and rising stars of the North and bring you the voices of cultural and artistic leaders of Scandinavia.

“Voices of the North” is a part of the agreement and collaboration between Talent Norge and SpareBank 1 Nord-Norge, Samfunnsløftet. We are working together to make sure the best art- and culture talents have access to good talent programmes where they live.

In our first episode we explore ‘Peak Performance: Art in Context’. In today's society, the arts are constantly being tested and challenged. Many art forms are affected by local restrictions and government regulations, and performers may be limited or even prohibited from practicing and performing. Others may seek alternative ways of sharing and expressing their art. How can the art sector respond and react to these and others societal challenges? What can society do to help artists through these challenging times? And what can we do on a communal level? How can we help artists achieve their best and facilitate an environment that promotes peak performance? And what can an individual artist do to get through these challenging times while still being able to stimulate their performance and creativity? 

To help us answer these important questions we are joined by three special guests:

Jarle Aambo (Norwegian sports official, CEO of Igloo Innovation and the Norwegian High Performance Cluster)

Tom Henning Øvrebø (clinical psychologist, research fellow at the Norwegian School of Sport Science and former UEFA Elite referee)

Audhild Dahlstrøm (Head of Knowledge and Initiatives at SpareBank 1 Nord-Norge and board member of Talent Norway)

Hosted by HarrisonParrott’s Karoline Melstveit.

Audio edited by Merlyn Thomas and theme music composed by Robert Cochrane.

Riddu Sessions: Emil Kárlsen med Lávre og venner

Emil Karlsen ble kåret til Årets unge kunstner av Riddu Riđđu Festivalen i 2019. Nå skal artisten fra Omasvuotna/Storfjord headline urfolksfestivalen med sitt kommende debutalbum Nagirvárrái.

Riddu Sessions: Emil Kárlsen med Lávre og venner
09. juni 2021

Stjernespekket i Nord! Festspillene i Nord-Norge 19. - 26. juni.

Opplev Talent Norge talenter under Festspillene i Nord-Norge og bli med på et helt nytt Talentakademi. Festspillene byr også på møter med talenter knyttet til andre satsinger i Talent Norge.

Stjernespekket i Nord! Festspillene i Nord-Norge 19. - 26. juni.

Fagsamlinger nord

Fagsamlingene er knyttet til Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet sitt samarbeid om talentutvikling i nord. Fagsamlingene er åpne for alle.

Fagsamlinger