Talentpodden: Voices of the North episode 3 - Conversations with Nordic talents and their mentors - Benjamin Mørk

29.12.2020 / «Voices of the North» er et samarbeid mellom Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge, Samfunnsløftet. Sammen sørger de for at topptalenter får tilgang til kunstfaglige støtteordninger der de bor.

 

Årets siste «Voices of the North» er «Samtaler med Nordiske talenter og deres mentor: Benjamin Mørk: En mekanisk pianist fra Senja», produsert  i samarbeid med HarrisonParrot og SpareBank1 Nord-Norge, Samfunnsløftet.

Denne gangen får vi høre refleksjoner mellom en ung pianist og hans mentor. De snakker om inspirasjonskilder, gledene av gode mentorer samt utfordringer og mulighetene for unge artister i Nord.

Gjester:

Benjamin Mørk, pianist.

Geir Luedy, manager ved MADE management, musiker, låtskriver og musikkprodusent.

- For meg er det en stor styrke å komme hjem etter en turne. Jeg elsker natur, men er ikke en artist som ser ut mot fjellene og plutselig flyr det inn melodier. Jeg inspireres av mitt arbeid og av folk, men fordi jeg er oppvokst her tror det noe med landskapet som gir meg en slags ro og gjør det mulig å lage bedre kunst og musikk. Det er nok ikke unikt for akkurat her, det finnes mange andre vakre steder i verden og folk vil oppleve den samme roen hvor enn de er fra og det vil gi de styrke og inspirasjon til sin kunst og musikk. Dine hjemtrakter er din inspirasjon og er på sin måte vakkert for deg, sier Benjamin Mørk.

Ledet av Karoline Melstveit fra HarrisonParrott.

Lydklipp av Merlyn Thomas og musikk er komponert av Rober Cochrane.

 

--------------

English version

 

In our final podcast release for 2020 the third Voices of the North podcast is ‘Conversations with Nordic talents and their mentors: Benjamin Mørk: a mechanical pianist from Senja’, in collaboration with in collaboration with HarrisonParrot and SpareBank1 Nord-Norge, Samfunnsløftet.

This time we listen to a conversation and reflection between a young musician and his mentor. They discuss sources of inspiration, the joys of mentorship and the challenges and opportunities young artists growing up in the North are currently facing.

Our guests:

  • Benjamin Mørk (pianist)
  • Geir Luedy (manager at MADE Management, musician, songwriter, and music producer)

“For me it is a huge strength to be able to come back home after being away on tour. I love nature but I am not an artist that look at the mountains and melodies come flying into my head. I am inspired by my work and by people, but I think there is something in the landscape that gives me, since I grew up here, some sort of calmness and enables me to make better art and music. But I don’t think this is special for this place, there are a lot of places in the world that are beautiful, and people will experience the same calmness wherever they are from and it will give them strength and inspiration to make better art and music. Wherever you are from is your inspiration, and it is beautiful for you in its own way.” Benjamin Mørk

Hosted by HarrisonParrott’s Karoline Melstveit.

Audio edited by Merlyn Thomas and theme music composed by Robert Cochrane.

 

Benjamin Mørk picture : Terje Arntsen Photography

Keychange presents: Robi, Sol Excobar, Iskwē, Juba + Talk

Join us for a takeover of Internasjonalen, dedicated to Keychange, with a focus on equality in the music industry. During this afternoon and evening Oslo World will host a talk, as well as three conce

Keychange presents: Robi, Sol Excobar, Iskwē, Juba + Talk

Senter for talentutvikling på Nordic Wind Festival

Senter for talentutvikling inviterer to blåseensembler fra Unge talenter Bjhergsted til festivalhelg i Oslo.

Senter for talentutvikling på Nordic Wind Festival

Hidden in Plain Sight - Key note with Naomi Sesay

.

Hidden in Plain Sight - Key note with Naomi Sesay