Etiske retningslinjer

Ansatte og personer tilknyttet Talent Norge må følge de etiske retningslinjene fastsatt av styret i Talent Norge AS.