Etiske retningslinjer

Ansatte og personer tilknyttet Talent Norge må følge de etiske retningslinjene fastsatt av styret i Talent Norge AS.

Last ned retningslinjene.

Talent Norge er medlem av Balansekunst, som arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst har opprettet en anonym rådgivingstelefon for seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Les mer her.