Om ArtEx

ArtEx er et talentutviklingsprogram som skal hjelpe kunstnere på høyeste nivå med å videreutvikle sitt kunstnerskap, og bygge en interessant og bærekraftig karriere.

Gjennom programmet blir du en del av et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk, du får delta på tverrfaglige fagsamlinger i regi av Talent Norge, og du få et støtteapparat som vil være tilgjengelig for deg gjennom hele programperioden, bestående av mentor,  coach og plass ved Olympiatoppens helsetilbud. I tillegg vil du få et individuelt stipend som skal brukes til faglig utvikling, i samråd med mentor.

 

Hvem kan søke ArtEx?

ArtEx er et program for dedikerte kandidater som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt og som står på terskelen til en nasjonal eller internasjonal karriere.

  • Du er norsk statsborger eller har tilknytning til Norge, for eksempel med å ha fast opphold/virke i Norge, eller å være tilknyttet en norsk utdanningsinstitusjon.
  • Det er også åpent for nordiske søkere eller søkere med nordisk tilknytning, med fast opphold/virke i et nordisk land, eller som er tilknyttet en nordisk utdanningsinstitusjon. 
  • Programmet er forenelig med studier og / eller arbeid.
  • Det stilles krav til å delta aktivt i kunnskapsdeling både med andre ArtEx deltagere og deltagere i Talent Norges utstrakte nettverk

 

 

 

Om ArtEx 2023
  • Programdeltagerne tas opp i programmet for ett år.
  • Oppstart for kull 2023 / 2024 er 1. juni.
  • Spørsmål om opptak sendes til programleder Eira Edwards eira@talentnorge.no./ Mob: 97165225
  • Avslag på søknad om plass i ArtEx kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven, dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger.

 

 

 

Relatert

Fagsamlinger 2023

Gjennom programperioden fagsamlinger som fordyper seg i ulike temaer.

Fagsamlinger
02. mars 2023

Møt ArtEx deltager Mie Gjersen Hansen

- Å ha en mentor er gull verdt. Både når det gjelder råd om hvordan håndtere profesjonelle utfordringer og det å se på seg selv.

Møt ArtEx deltager Mie Gjersen Hansen
02. mars 2023

Møt ArtEx deltager Thea Sofie Loch Næss

Ved hjelp av ArtEx satser Thea nå internasjonalt med base i New York.

Møt ArtEx deltager Thea Sofie Loch Næss