Om ArtEx

ArtEx er et talentutviklingsprogram som skal hjelpe kunstnere på høyeste nivå med å videreutvikle sitt kunstnerskap, og bygge en interessant og bærekraftig karriere.

Gjennom programmet blir du en del av et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk, du får delta på tverrfaglige fagsamlinger i regi av Talent Norge, og du får et støtteapparat som vil være tilgjengelig for deg gjennom hele programperioden, bestående av mentor,  coach og plass ved Olympiatoppens helsetilbud. I tillegg vil du få et individuelt stipend som skal brukes til faglig utvikling, i samråd med mentor.

 

  • Neste runde ArtEx lyses ut høsten 2024 med oppstart januar 2025.
  • Programdeltagerne tas opp i programmet for halvannet år.
  • Spørsmål om opptak sendes til programleder Eira Edwards eira@talentnorge.no./ Mob: 97165225
  • Avslag på søknad om plass i ArtEx kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven, dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger.

 

Hvem kan søke ArtEx?

ArtEx er et program for dedikerte kandidater som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt og som står på terskelen til en nasjonal eller internasjonal karriere.

  • Du har tilknytning til Norge, for eksempel med å ha fast opphold/virke i Norge, eller du er tilknyttet en norsk utdanningsinstitusjon.
  • Programmet er forenelig med studier og / eller arbeid.
  • Det stilles krav til å delta på de faglige seminarene, være aktiv i kunnskapsdeling både med andre ArtEx deltagere og deltagere i Talent Norges utstrakte nettverk.

 

 

 

 

 

 

 

Relatert

14. juli 2024

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

ArtEx-deltager Mark Tholander utforsker hva som ligger i begrepene familie og fellesskap. I en eksperimenterende fase av kunstnerskapet får han råd fra mentorene Haeju Kim og Ed Atkins.

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min
12. juli 2024

Møt ArtEx deltager Julian Juhlin

Som kunstner bruger jeg iscenesættelsesgreb, jeg har lært fra arbejdet med teater, til at skabe en slags teatralsk billedkunst.

Møt ArtEx deltager Julian Juhlin
12. juli 2024

Møt ArtEx deltager Maria Ose

Talent Norge har eit utrulig godt apparat beståande av mange som står klare for å hjelpe på alle ulike områder, både på instrumentet, kroppsleg og med nettverk.

Møt ArtEx deltager Maria Ose