Mentorskap

Mentorene skal gi deltagerne kunnskap, impulser og nettverk som kan løfte den enkelte deltager som kunstner.

Bransjetyngde og stort nettverk er derfor avgjørende for valget av mentor. Mentorene i ArtEx vil også gi råd om bransjen av fagspesifikk karakter, men uten å gå inn i en undervisningslignende situasjon. Mentor og deltager møtes jevnlig gjennom året og mentor er tilgjengelig for sparring i mellom møtene.

Mentorenes kompetanse

Hver deltager får en mentor fra ønsket fagfelt. Vedkommende skal ha tyngde og kontakter i bransjen, samt vilje og evne til å hjelpe til med viktige steg videre i karrieren. Det innebærer god bransjerådgivning, men også deling av nettverk og direkte introduksjon av deltagerne for mulige fremtidige arbeidsgivere. Det er avgjørende at den som skal være mentor tror på deltageren som de får ansvar for.