Coaching i ArtEx

Coaching er en sentral del av ArtEx og skal også bidra til at hvert enkelt talent får størst mulig utbytte av programmet, og forløser sitt fulle potensiale.

 

HVA ER COACHING? 

Coachingens overordnede mål er å hjelpe talentene til å forløse deres fulle potensiale, og å skape en vellykket og bærekraftig karriere som kunstner. Coaching kan sees på som mental trening, der man jobber med å øke bevisstheten om seg selv, utvikle passende tankesett, ferdigheter og vaner som trengs for å nå sine faglige og personlige ambisjoner.  

Ved å utvikle kommunikative evner, lederskap, strategisk tenkning og samarbeidsevner, vil talentene stå bedre rustet til å håndtere situasjoner de vil møte i løpet av sin kunstnerisk karriere, som det å:  

 • sjonglere ulike arbeidsoppgaver og faser innen
  • øving og prestasjon
  • kunstnerisk og administrativt arbeid
  • individuelt og kollektivt arbeid
 • administrere tid og energi
 • formidle ens kunstnerisk visjon til forskjellige aktører 

"Coachingtilbudet gir en unik anledning til å dyrke frem iboende ressurser man kanskje ikke var klar over, som kan tas i bruk i fremtiden. Dessuten er det appellerende at Talent Norge sammenligner seg med atleter i Olympiatoppen: For å kunne utøve på toppnivå, er det vesentlig med et støtteapparat rundt seg." sier Liv Joelle Barbosa Blad, film regissør, tidligere talent fra ArtEx program.  

Her kan du lese hele intervjuet mellom Liv Joelle Barbosa Blad og Kéa Ostovany, Expert coach at Talent Norge.  

 

HVEM ER COACHEN?  

Coachene våre har stor kompetanse innenfor faget coaching, og de har bred erfaring i å veilede kunstnere. For å sikre at talentene har mulighet til å velge coachen som passer dem best, har vi coacher med ulike profiler hva gjelder gjelder utdanning, arbeidserfaring, kultur og språk.

Forskjellen mellom en coach og en mentor:

En mentor skal åpne karrieremessige muligheter for deltagerne ved å gi dem gode profesjonelle råd, dele sin kunnskap, ferdigheter og nettverk innen et spesifikt kunstnerisk felt. En coach er ikke en fagperson innen talentenes kunstart. Coachene konsentrerer seg om å utvikle myke ferdigheter. De hjelper talentene med å nå deres fulle potensial og langsiktige mål, samt mestre situasjonsbestemte utfordringer.  

Tilgjengelige coacher du kan velge mellom er :

 • Even Lynne
 • Karina Andersen Aas
 • Kéa Ostovany
 • Miriam Sandbæk
 • Thea Mikkelsen.
 • Anders Dahl

Du kan lese mer om coachene her.