Globus – unge talenters globale veier

Globus er et nordisk pilotsamarbeid mellom Nordisk Kulturfond og Talent Norge som skal bidra til å gi kunnskap om unge talenters globale veier og danne grunnlaget for et mulig mer langsiktig nordisk samarbeid.