Dirigentløftet

Dirigentløftet er en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon.

Dirigentforum Kor med Kaspar Putnins & Det Norske Solistkor

Dirigentforum Kor med Kaspar Putnins & Det Norske Solistkor

Dirigentforum Kor med Kaspar Putnins & Det Norske Solistkor

Dirigentforum Kor med Martina Batic & Ensemble 96

Dirigentforum Kor med Martina Batic & Ensemble 96

Dirigentforum Kor med Martina Batic & Ensemble 96

Dirigentforum Kor med Nigel Short & Kammerkoret NOVA

Dirigentforum Kor med Nigel Short & Kammerkoret NOVA

Dirigentforum Kor med Nigel Short & Kammerkoret NOVA