TILT Grow: Dramaturgisk arbeid med co-produksjon

TILT Grow-møtet er ment som forberedende til å skrive og finne egne historier om ensomhet (og håp) -om det omhandler deg selv eller andre du kjenner.

Karin Saanum er forfatter og har i mange år turnert skoler for å snakke om sine bøker. Disse har ofte ensomhet som et underliggende tema. Hun åpner ofte opp et «rom» som andre synes er trygt å prate i.

Elin Grinaker er dramaturgen for forestillingen TILT Grow skal lage. Hun er dyktig og vet å sette fingeren på og finne de historiene som blir spennende i en forestilling, utifra utøvernes egne erfaringer og historier.

Les mer om talentsatsingen TILT Grow her.

Foto: Tale Hendnes