Samarbeid om talentutvikling

Talent Norge representerer et svært vellykket samspill mellom offentlig og privat finansiering som sikrer en målrettet satsing på talentutvikling innenfor kunstfeltet. Sammen med flere titalls private aktører landet over finansieres over 50 talentprogram for mer enn 700 utøvere.