Training Camp FRIKAR X

Forberedelser til Draumefangaren 2019, i FRIKAR-SMIA i Aurdal.

Les mer om talentsatsingen her.

Foto: Antero Hein