UREDD-kurs med Christina Molander

Hvordan kommunisere og markedsføre kunst? Uredd arrangerer kurs med Christina Molander. Molander-metoden er et verktøy for å kunne kommunisere en kunstnerisk praksis, og kunstneriske produksjoner, til media og scenekunstmarkedet på en måte som gir større gevinst.

Dette kurset er satt på agendaen for å lære talentene og kommunisere sin kunstneriske praksis på en måte som gjør at potensielle tilskuddsgivere, markedet og publikum blir mer interessert. I det frie feltet må ofte kunstnerne være sine egne markedsførere. Den kunstneriske prosessen med utstrakt prøving og feiling skjer ofte samtidig med at man må presentere og selge prosjektet for media, samarbeidspartnere, og publikum. Kurset skal gi talentene nyttige verktøy og tips for å vært tydelig, få fart på, og uttelling for, markedsføringen bak produksjonene.

  • Hvordan selge en forstilling med begrensede midler?
  • Hvordan få alle til å jobbe mot et felles mål?

Hvordan formulere seg presist, uten å love for mye?

Christina Molander har utviklet et kurs med en trinnvis metode for å oppnå de resultatene man ønsker i markedsarbeidet med scenekunst. Mange av scenekunstnerne i Nord-Norge har gått dette kurset, og bruker lærdommen derfra.

Christina Molander er instituttleder for Institutionen för Scenkonst & lektor i Internasjonal Scenekunst ved Stockholm University of the Arts. Hun er produsent med ledererfaring som teatersjef og kunstnerisk leder på Moderna Dansteatern i Stockholm. Hun har lang erfaring som lærer i markedskommunikasjon og organisasjon, og har arbeidet med kommunikasjon av kunst ved flere scener i Sverige.

Les mer om UREDD her.