Talent Norge inn i KonstKnekt – talentprogram for orkestermusikere

07.02.2017 /

– Talent Norge AS satser 990 000 kroner over tre år på et talentutviklings-program knyttet til KonstKnekt – Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi for talentfulle orkestermusikere.
– I tillegg har styret i Kavlifondet bevilget totalt 2,4 millioner kroner til talentprogrammet.
– Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 300 000 kroner i 2017.
– Til sammen gir dette 3 690 000 kroner til talentprogrammet KonstKnekt.

Røros har helt siden 1640-årene hatt erfaring med tysk-norsk samarbeid. Røros Kirke (innviet i 1784), ble finansiert av den tyske bergverksdirektør Peder Hiort, og er i dag Vinterfestspill i Bergstadens (ViB) viktigste konsertlokale. Vinterfestspillene og Berliner Philharmoniker (BPO) viderefører tradisjonen om tysk-norsk samarbeid gjennom talentprogrammet KonstKnekt*.

Gjennom KonstKnekt får unge musikere undervisning av fremstående medlemmer av BPO samt kontakt med BPOs Orchester-Akademie (OABPO). Akademiet er orkesterets ”utklekkingsanstalt” for de som satser på en orkestermusiker-karriere. Kontakten med PBO er et unikt springbrett for jobb som orkestermusiker over hele verden.

Talentprogrammet er igangsatt i samarbeid med Kavlifondet. Gjennom Talent Norges bidrag styrkes og utvides satsingen. Satsingen inkluder inntil åtte kandidater pr år i tre år. Fem mentorer fra BPOs Orchester-Akademie vil følge kandidatene. Den første samlingen legges hvert år til Berlin og vil gi kandidatene mulighet til å etablere kontakt med mentorene og deres nettverk for videre studier og utvikling. Kandidatene får overvære BPOs prøver med orkesteret og vil få innblikk i hvordan musikerne arbeider. Dirigent Sir Simon Rattle vil bli invitert til Røros for å gi de unge, norske utøverne inspirasjon og veiledning om veien fram.

De norske institusjonsorkestrene har i den senere tid hatt stor grad av internasjonale søkere. Orkestrene kan velge og vrake blant topp utdannede musikere fra hele verden, nivået på søkerne er høyt og konkurransen er knallhard. Følgelig har andelen norske nyansatte musikere sunket og er nå enkelte steder under femti prosent.

I Norge finnes i dag en rekke satsingsprogram for talenter. De fleste og største er rettet mot solister. Målet med KonstKnekt er å motivere de aller beste unge norske musikere til å satse på en karriere som orkestermusiker. Programmet skal representere toppen av orkesterutdanning i Norge, gi norske utøvere de beste muligheter til å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt og sette standarden for utdanning av de beste musikerne i det unike livet man kan ha som orkestermusiker. Talent-programmets viktigste målsetting er å få deltagerne kvalifisert til opptak i Orchester-Akademie eller til audition for opptak. KonstKnekt har derfor avsatt kr 50 000 som et stipend til den/de musikerne som blir tilbudt og aksepterer en plass ved Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker.

*Begrepet «KonstKnekt» kommer fra den tyske bergverksindustrien som ble en viktig del av Røros-samfunnet fra slutten av 1600-tallet. Ordet «konst» avledet fra «Kunst» med referanse til ingeniørkunst og ordet «knekt» eller «Knecht» (ung person), og slik ble KonstKnekt betegnelsen på en svenn/lærling innen bergverksindustrien.