Nord-Norge

Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet arbeider for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor. Talent Norge vil i tillegg til å støtte det regionale samarbeidet arrangere nettverksmøter og skape synergier mellom satsinger på topptalenter i Nord-Norge.

SpareBank 1 Nord-Norge og Talent Norge har siden 2016 samarbeidet om talentutvikling i Nord-Norge gjennom å støtte enkeltsatsinger i regionen. Fra juni 2019 utvides samarbeidet med det som mål å skape en helhetlig talentutvikling regionen. Gjennom Samfunnsløftet går SpareBank 1 Nord-Norge inn som privat bidragsyter i et regionalt samarbeid med Talent Norge på talenter i Nord-Norge. SpareBank 1 Nord-Norge bidrar gjennom Samfunnsløftet inn i prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og nordnorske lokalsamfunn. 

Gjennom de tilknyttede talentprogrammene jobbes det for å forsterke det gode samarbeidet innenfor kultursektoren i Nord-Norge. Alle talentene i det regionale samarbeidet får benytte Talent Norges nettverk av coacher og mentorer samt skreddersydde fagsamlinger og dialogmøter. Formålet er å styrke nettverket mellom talentprogrammene i nord samt å dele kunnskap på tvers av sjangre, regioner og andre bransjer enn kultur.

Mer om våre pågående satsinger i nord.

Foto: Mats Gangvik

Relatert

29. januar 2020

– Hvis vi ikke tror at vi kan lære av andre, har vi tapt. Det er så tøft i toppen, at vi må tørre å åpne øynene

Talent Norge inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge, som utvikler prestasjonskulturen hos klyngedeltakerne.

– Hvis vi ikke tror at vi kan lære av andre, har vi tapt. Det er så tøft i toppen, at vi må tørre å åpne øynene

Uredd scenekunst

Talent Norge inn i talentprogram for unge scenekunstnere i regi av RadArt.

UREDD – RadArts talentprogram
30. januar 2020

Dette er Open Call-prosjektene 2020-2021

Gjennom Festspillene i Nord-Norges talentutviklingsprogram gis nordnorske scenekunstnere mulighet til å delta på open call med mentorordning hvor det utvikles nye faglige og kunstneriske nettverk.

Dette er Open Call-prosjektene 2020-2021