Artist Talk - Miriam Hansen

Bli med på Artist Talk med Miriam Hansen!

Hansen arbeider med installasjon og video, der objekter, materielle prosesser og levende organismer plasseres sammen for å danne helhetlige miljøer. Siden 2015 har planter og vekstlys vært sentrale elementer i hennes installasjoner, og utformingen av installasjonene skjer med utgangspunkt i plantene og dens spesifikke mytologi, historie og funksjon.

Foredraget er gratis for Astrup Fearnley Museets kunstklubb-medlemmer, for ikke-medlemmer er foredraget inkludert i inngangsbilletten!
Gratis for alle under 18 år.

Les mer om talentsatsingen her.