Innspills- og dialogmøte om talentutvikling i nord i samarbeid med Varangerfestivalen

Onsdag 7. august kan alle som vil vite mer om hvordan og hvorfor Varangerfestivalen arbeider med talentutvikling delta på seminaret.

Varangerfestivalens talentsatsing og arbeid, under navnet Varanger Talent Academy er et talentprosjekt som støttes av SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet og Talent Norge. 

Program for seminaret:
14.00:
Varanger Talent Academy – Hva, hvem og hvorfor? v/Festivalsjef Robert Lundgren

14.15:
Møt Arctic Talent 2019: Heave Blood and Die
Bandintervju med årets vinnere at Nord-Norges største artiststipend.

14.45:
Hvem betaler 400 000 hvert år til en Nordnorsk artist og hvorfor?
Samtale med Andreas Wulff fra Vår Energi AS. Som sammen med Varangerfestivalen ligger bak Arctic Talent stipendet?

15.00:
Kaffepause

15.15-16.00:
«Hvordan kan vi samarbeide til å bygge landsdelens talentsatsing enda større?»
Dialogmøte mellom de uilke talentsatsingene i Nord og bransjen forøvrig.

På kvelden er det også mulig å oppleve tre produksjoner som er knyttet opp mot festivalens talentarbeid:

18.00 - Vadsøhallen
Åpningskonserten Northern Soul: Moddi
Prisutdeling årets Arctic Talent 2019

21.30 – Kultursalen
Varanger Sessions: Sólstafir (ISL), Ensemble Noor og festivalkoret

01.00 – Finnmarkenteltet
Arctic Talent 2019: Heave Blood and Die

Les mer om kommende innspills- og dialogmøter i nord her.

Foto: Tuva Åserud